« Najít podobné dokumenty

Obec Vidim - Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2020
Strana 1 1/Obec Vidim Celkový souhrn za doklady Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2020/002 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 176 320,00 0,00 216 320,00 40 000,00 176 320,00 176 320,00 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = Souhrn za doklad č.RO/2020/002 Rozpočtové opatření schválené starostou obce Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 176 320,00 0,00 216 320,00 40 000,00 176 320,00 176 320,00 Financování - změna celkem 0,00 0,00Kontrola - - = = Navýšení oprava veř.osvětl 0,00 40 000,00 0,005171 3631 000 0 00000 0000 000 Veřejné osvětlení Snížení oprava komunikací 0,00 -40 000,00 0,005171 2212 000 0 00000 0000 000 Silnice DPPO za obec,výdaj 0,00 176 320,00 0,005365 6399 000 0 00000 0000 000 Platby daní a poplat.kraj <.>,obcím a DPPO za obec,příjem 176 320,00 0,00 0,001122 0000 000 0 00000 0000 000 Daň z příjmů práv.osob za obce Doklad č.FinancováníDůvod Příjmy Výdaje z1 1Strana XXX XXXX Ná Z Uz Org ZJ Rozpočtová položka Připraveno dne XX.03.2020 Schváleno dne 16.03.2020 RO/2020/002 Rozpočtové opatření schválené starostou obce

Načteno

edesky.cz/d/3720707


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz