« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Opatření obecné povahy - odbor dopravy MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - odbor dopravy MB
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> % Odbor dopravy a silničního hospodářství * Komenského nám.61,293 01 XXXXX XXXXXXXX Telefon.: XXX XXX XXX.<.> Fax: XXX 716 336.<.> 326 716 344,e-mail: machacekGDmb-netcz
<br> dv.č.<.> 5 6579
<br> Cj.: 49534/2020/ODSD/mama
<br> Spisová značka: ODSH 280/2019-23/USK-0001
<br> XXXXX XXXXXXXX XX.prosínce XXXX ÚSIS S' l'.D',_ Oprávněná úřední osoba.— XXXXXX XXXXXXXX údrzba a sprava komunikací
<br> Pod Borkem XXX XXX 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATRENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II.a III.třídy
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX — odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů („zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti podané dne 20.12.2019 spol.USK s.r.o <.>,údržba a správa komunikaci; se Sídlem Pod Borkem 319,293 01 XXXXX XXXXXXXX,a po předchozím stanovisku Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,Územní odbor XXXXX XXXXXXXX,Dopravní inspektorát XXXXX XXXXXXXX č.j.: KRPS-XXXXXX/ČJ—XXXX—XXXXXX-KOM ze dne XX.1istopadu 2019,za použití ust.& 171 a l73 zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,vplatněm znění (dále jen „správní řád“),podle ustanovení 5 61 odst.4 a 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy 5.294/2015 Sb,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace vybranými obecnými schématy označujícimi pracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (H].vydání) na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností XXXXX XXXXXXXX pro vybrané,nebo opakované činnosti spojené se správou,údržbou,měřením a opravami pozemních komunikací formou opatření obecné povahy ...

Načteno

edesky.cz/d/3720685

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz