« Najít podobné dokumenty

Obec Radkovy - Návrh - Závěrečný účet DSO MM za r. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radkovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prilohy_112545[1].zip [2,02 MB]
Navrh -Zaverecny ucet mikroregionu za rok 2019.pdf
<br>
DSO MIKROREGION MOŠTĚNKA
<br>
IČO: 70952213
<br>
<br>
NÁVRH
<br>
Závěrečný účet DSO mikroregionu
Moštěnka za rok 2019
<br>
(zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br>
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
<br>
Sídlo: 751 14 Dřevohostice,Náměstí 74
<br>
<br>
<br> Telefonické spojení:
<br>
předseda DSO 739 320 970
<br>
účetní 608 076 082
<br>
<br>
<br> email: dso.mostenka@seznam.cz
<br>
<br>
<br> Webové stránky: ww.mostenka.cz
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: Základní běžný účet u Komerční banky a.s.Přerov
<br>
č.ú.27-1630180207/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Složení rady Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka
<br>
v roce 2019:
<br>
XXX XXXXXX předseda
<br>
Mgr.XXX XXXXXXXXX místopředseda
<br>
XXXXXX XXXXXXX místopředseda
<br>
XXXXXX XXXXXXX člen rady
<br>
XXXXX XXXXX člen rady
<br>
XXXXXXXX XXXXXX člen rady
<br>
XXXX XXXXXX člen rady
<br>
<br>
<br>
<br>
Valná hromada mikroregionu v roce 2019
<br>
Počet jednání: 3
<br>
<br>
<br>
Rada mikroregionu v roce 2019
<br>
Počet jednání: 5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Směrnice platné v roce 2019
<br>
 O oběhu a zpracování účetních dokladů
<br>
 O provádění pokladních operací
<br>
 O zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb <.>
<br>
 Evidence,účtování a odepisování majetku
<br>
 O inventarizaci majetku
<br>
 O poskytování cestovních náhrad
<br>
 O rozpočtu
<br>
<br>
Zpracování účetnictví obce v roce 2019
<br>
Veškeré účetnictví obce je počítačově zpracováno programem GORDIC,spol s.r.o <.>
<br>
<br>
Rozpočet mikroregionu byl schválen Valnou hromadou dne 11.12.2018 <.>
<br>
Během roku bylo schváleno: 2 rozpočtová opatření <.>
<br>
Všechny rozpočtové změny byly projednány radou DSO mikroregionu Moštěnka,jsou
<br>
zahrnuty v sestavě FIN 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2019 <.>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou
<br>
uvedeny ve Výkazu p...

Načteno

edesky.cz/d/3720682

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radkovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz