« Najít podobné dokumenty

Obec Dolenice - Rozhodnutí JMK - Farma prasat Dolenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
Č.j.:
JMK 46608/2020
<br> Sp.zn.:
S-JMK 122107/2019 OŽP/Kys
<br> Vyřizuje/linka
Ing.Václav Kyselka/541 652 683
<br> Brno
23.03.2020
<br>
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a
místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,dle ustanovení § 28 písm.e) a 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované
prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) a zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,vydává
<br> I N T E G R O V A N É P O V O L E N Í
<br> podle § 13 odst.3 zákona o integrované prevenci
<br> právnické osobě: Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi
se sídlem: č.p.147,671 78 Jiřice u Miroslavi
s přiděleným IČ: 00142701
adresa zařízení: k.ú.Dolenice,671 78 Jiřice u Miroslavi
<br> k provozu zařízení: „Farma chovu prasat středisko Dolenice“
<br> Identifikační údaje:
<br> Název zařízení: „Farma chovu prasat středisko Dolenice“
<br> Provozovatel zařízení: Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi
č.p.147,671 78 Jiřice u Miroslavi,IČ 00142701
<br> Kategorie činností: 6.6.c) Intenzivní chov prasat s prostorem pro více než 750 kusů prasnic
<br> Umístění zařízení: Kraj: Jihomoravský
Obec: Dolenice
Katastrální území: Dolenice
p.č.: 743/3,740/5,740/6,740/7,742/9,742/3,742/6 <,>
<br> 742/8,742/7,742/4,742/5,742/13,742/12,742/1
<br> Zeměpisné souřadnice zařízení (S-JTSK): X: 1190637.46
<br> Y: 619731.05
<br>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 38)
<br>
Popis zařízení a přímo spojených činností
<br> Jedná se o nové zařízení provozovatele Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi.Zařízení bude
zaměřeno na chov prasat v nově vybudovaných halách v...

Načteno

edesky.cz/d/3720680

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz