« Najít podobné dokumenty

Obec Radhošť - Nouzové opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NO - 24
kuří?
<br> '
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných
<br> prostředků Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů,ve kterých
<br> podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření vsouvislosti sochranou před nákazou a šířením COVID-19.Zde je vbodech stručně shrnutí důležitých faktů:
<br> Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfíkujte ruce prostředky na bázi alkoholu.Nedotýkejte se očí,nosu a pusy <.>
<br> Pokud kýcháte nebo kašlete,vždy do jednorázového kapesníku,který následně zahoďte.Pokud kapesník nemáte,použijte aleSpoň rukáv <.>
<br> Pokud máte respirační obtíže,noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.Dodržujte minimálnívzdálenost osob na veřejnosti,alespoň 1 m <.>
<br> Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí.Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob <.>
<br> Používání lékařských roušek je jistě jedno zdůležitých preventivních opatření,které pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění,včetně COVID — 19.Přesto pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné.V případech,kdy je nošení roušky indikováno,musí být toto opatření kombinováno 5 dostatečnou hygienou a častým mytím rukou <.>
<br> Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí,proto nezapomínejte na hygienu rukou!
<br> Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné,aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat.Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky,anebo respirátory,ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem,například látkovými rouškami pro opakované použítí.Pokud budou lidé,kteří nemusí,nosit lékařské roušky a respirátory,existuje možnost,že jich nebude dost pro ty,kteří je opravdu potřebují <.>
<br> WHO doporučuje,aby lékařští pracovní...
NO - 23
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 45 Rozeslána dne 23.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 122.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 123.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 124.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 125.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 126.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 127.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 128.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 122
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 23.března 2020 č.274
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona
<br> Vláda s účinností ode dne 24.března 2020 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> I.ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky
konat zasedání zastupitelstev,pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením
nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění
bezprostředně hrozícím škodám (např.nezbytná rozpočtová opatření,změny pravidel rozpočtového
provizoria,zajištění pomoci obyvatelstvu,nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků) <,>
a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast čle...

Načteno

edesky.cz/d/3720653

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Radhošť
27. 03. 2020
27. 03. 2020
23. 03. 2020
23. 03. 2020
23. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Radhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz