« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč (Tábor) - Informace o konání 17. zasedání 31. března 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 17. zasedání 31. března 2020
Obec Běleč 391 43 Běleč 22IČ 00582506 email info@obecbelec.czhttp://www.obecbelec.cz tel.381214530IDDS 7wjajvb
čj.OB/2020/0196
<br> Informace
o konání 17.zasedání Zastupitelstva obce Běleč <,>
<br> v ÚTERÝ 31.března 2020 od 19:30 hodin
NA NÁVSI V BĚLČI MEZI LÍPAMI
<br> Obecní úřad Běleč v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Běleč,svolaného v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Rozpočtové opatření 2/2020
<br> Podklady:
Zvýšení výdajů na paragrafu 5213 a položce 5903 Rezerva na krizová opatření o 100 000 Kč <.>
Zvýšení výdajů na paragrafu 3636 a položce 6121 Územní rozvoj – Stavby o 100 000 Kč <.>
Snížení výdajů na paragrafu 6409 a položce 5901 Rezerva rozpočtu o 200 000 Kč <.>
<br> 4) Žádosti o dotace
Podklady:
<br> 1.Program „Neinvestiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ <,>
projekt „Zlepšení požární ochrany JSDHO Běleč v roce 2020“ <,>
dotace ve výši 30 000 Kč,celkové náklady projektu 44 000 Kč <.>
2.Program „Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje“ <,>
projekt „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.22 v Bělči – III.etapa“
dotace ve výši 1 000 000 Kč,celkové náklady projektu 1 432 737 Kč <.>
<br> Krizové opatření schválené usnesením vlády č.274 umožňuje konat zasedání zastupitelstva ve dvou případech:
a) pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu (tedy,zjednodušeně řečeno,je-li
<br> nutné učinit rozhodnutí bezprostředně související s ochranou proti šíření nákazy COVID-19) nebo
b) ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám <.>
<br> V Bělči dne 24.března 2020
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta
<br> Zveřejněno na úřední ...

Načteno

edesky.cz/d/3720626

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz