« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč (Tábor) - Vláda České republiky – Nouzový stav 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vláda České republiky – Nouzový stav 6
122
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 23.března 2020 č.274
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona
<br> Vláda s účinností ode dne 24.března 2020 od 00:00 hod.po dobu trvání nouzového stavu
<br> I.ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky
konat zasedání zastupitelstev,pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením
nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění
bezprostředně hrozícím škodám (např.nezbytná rozpočtová opatření,změny pravidel rozpočtového
provizoria,zajištění pomoci obyvatelstvu,nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků) <,>
a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva
v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto
vyloučena;
<br> II.doporučuje územním samosprávným celkům,aby průběh zasedání zastupitelstev konaných podle bo-
du I.tohoto usnesení nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na
dálku,a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu <.>
<br> Provedou:
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra <,>
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy <,>
primátoři <,>
starostové
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3720625

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz