« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč (Tábor) - Vláda České republiky – Nouzový stav 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vláda České republiky – Nouzový stav 5
106
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 18.března 2020 č.247
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.zakazuje s účinností od 19.března 2020 od 00:00 hod.všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště,bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka <,>
šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének;
<br> II.nařizuje všem osobám,které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby.Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15.března
2020 č.215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými) <,>
<br> b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např <.>
dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých) <,>
<br> d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
<br> se na tyto osoby nevztahují;
<br> III.upozorňuje,že na osoby uvedené v bodě II.tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech
dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);
<br> IV.nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II.tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice
provedení...

Načteno

edesky.cz/d/3720624


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz