« Najít podobné dokumenty

Obec Podveky - Usnesení č. 8/2020 ze dne 5.3.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podveky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 8/2020   (41.4 kB)  
Obec Podveky
<br> Zastupitelstvo obce Podveky
<br> Usnesení z osmého zasedání zastupitelstva obce Podveky <,>
<br> konaného dne 5.3.2020
<br> 1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí ověřovatele zápisu XXXX XXXXXX Mejstříka a pana
<br> Petra Bouska z X.zasedání ZO Podveky.Zapisovatelem zápisu a zpracovatele usnesení z 8 <.>
<br> zasedání paní Dagmar Kalašovou <.>
<br> 2) Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dle pozvánky <.>
<br> 3) Zastupitelstvo obce schválilo vést rozpravu,diskusi ke každému bodu zvlášť.Návrh na
<br> usnesení také u každého bodu zvlášť veřejným hlasováním (aklamací)
<br> 4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze zasedání ZO Podveky ze dne 11.12.2019 <.>
<br> 5) Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.XI/2019 <.>
<br> 6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventarizaci zásob,hmotného a nehmotného
<br> dlouhodobého majetku k 31.12.2019 <.>
<br> 7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2019 dle zákona č.106/99 Sb <.>
<br> o svobodném přístupu k informacím <.>
<br> 8) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti JSDH za rok 2019 <.>
<br> 9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí posudek na ošetření lip <.>
<br> 10) Zastupitelstvo obce bere na vědomí průběh zpracování územního plánu Podveky <.>
<br> 11) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.I/2020 <.>
<br> 12) Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.2 smlouvy o dílo č.031/19 na vypracování
<br> projektové dokumentace na ČOV a kanalizaci s VIS Hradec Králové <.>
<br> 13) Zastupitelstvo obce schválilo záměr přenechat stavbu tlakové kanalizace a ČOV
<br> v Podvekách VHS Vrchlice – Maleč Kutná Hora a.s.s tím,že VHS by také žádala o dotaci na
<br> MŽP a uhradí 50% nákladů z vysoutěžené částky odečtení schválené dotace.Stočné bude
<br> stejné pro všechny trvale bydlící občany v Podvekách a osadách Ježovice,Útěchvosty <,>
<br> Zalíbená a VHS Maleč Kutná Hora a.s.bude svážet odpadní vody z nemovitostí osad <.>
<br> 14) Zastupitelstvo obce rev...

Načteno

edesky.cz/d/3720612

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podveky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz