« Najít podobné dokumenty

Obec Příbraz - Veřejná vyhláška - usmrcování kormorána velkého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Příbraz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_kormo_JCkraj_2019.zip
20190226_Verejna vyhlaska navrh OOP kormo JCkraj 25 2 2019.pdf
<br>
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br>
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br>
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br>
1/2
<br>
Praha dne 25.února 2019
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630/267
č.j.: MZP/2019/630/405
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: David.Fuka@mzp.cz
<br>
Adresát: všechny obce Jihočeského kraje
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
(dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b odst.4 zákona č <.>
114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
v souladu s § 25 a § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,tímto zveřejňuje
<br>
návrh opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihočeského
kraje <.>
<br>
V návaznosti na termín platnosti původního opatření obecné povahy (č.j.92762/ENV/13-
4133/630/13 ze dne 23.12.2013,platnost do 31.3.2019) přistoupilo MŽP k přípravě opatření
obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro
usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského kraje.Důvodem pro povolení odchylného
postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence závažných škod na rybářství a účel ochrany
(jiných) volně žijících živočichů <.>
<br>
V souladu s § 172 odst.4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli,jehož
práva,povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky,jež správní orgán využije jako podklad pro opatření obecné
povahy a bude se jimi zabývat v jeho odůvodnění.Podle § 172 odst.5 správního řádu mohou...

Načteno

edesky.cz/d/3720566

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Příbraz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz