« Najít podobné dokumenty

Obec Hradčany (Nymburk) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hradčany (Nymburk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.pdf
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_016766/2019/KUSK Cj.: 002850/2020/KUSK
<br> Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Stejnopis č.oU
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HRADČANY
<br> IČ: 00239127 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Hradčany za rok 2019 bylo zahájeno dne 1.8.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: " 24.10.2019 - 17.2.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo V sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Hradčany Hradčany 74 289 05 Zehuň
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — místostarostka XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č,420/2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK.<.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.% 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> „ finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> —- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě s...

Načteno

edesky.cz/d/3720547

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hradčany (Nymburk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz