« Najít podobné dokumenty

Obec Bedřichov - Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice od UKA směr Hrabětice - ve dnech 6.4. a 12.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bedřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
*MUJNX011DZLW*
MUJNX011DZLW
<br>
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br>
<br> Spisová značka: 893/2020/ODS/PDS/Koš
Č.j.: 27123/2020
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
<br> Košťáková
483 357 295
482 357 442
kostakova@mestojablonec.cz
<br> Vyhotoveno dne: 25.3.2020
<br> Dopravní značení Smržovka s.r.o <.>
Kostelní č.p.1476
468 51 Smržovka
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,oddělení dopravní a silniční
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen "zákon o silničním
provozu") na základě návrhu ze dne 20.3.2020 podaném společností M-Silnice a.s.se sídlem
Husova 1697,PSČ 530 03 Pardubice,IČO 42196868 v zastoupení společností Dopravní
značení Smržovka s.r.o <.>,Kostelní č.p.1476,PSČ 468 51 Smržovka,IČO 05776945
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ
DI XXXXXXXX nad Nisou ze dne XX.X.XXXX čj.KRPL-18555/ČJ-2020-180406-02 přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na silnici: III/29032 od křiž.se sil.III/29029 k.ú.Loučná nad Nisou a III/29035 až ke XXXX.se sil <.>
III/XXXXX k.ú.Janov nad Nisou vše obec Janov nad Nisou
<br> termín : od 6.4.2020 – do 12.4.2020
<br> z důvodu: úplná uzavírka - přípravné práce pro následující rekonstrukci silnic - kácení dřevin
<br> objízdná trasa mimo bus MHD linky č.126 : obousměrně po sil.III/29029,III/29022 <,>
<br> III/29035,III/29036,III/29037,I/14
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyjádřením Policie ČR KŘ
<br> DI XXXXXXXX nad Nisou ze dne XX.X.XXXX čj.KRPL-18555/ČJ-2020-180406-02,vyhláškou č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
technickými podmínkami...

Načteno

edesky.cz/d/3720491

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bedřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz