« Najít podobné dokumenty

Obec Březovice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
<br> & ' Odbor dopravy a silničního hospodářství “_ Komenského nám.61,293 01 Made Boleslav
<br> End,: 56579 Čj,: 495m200mm
<br> MW M." 0m 280001 P-ĚÁJSX-BOÚI USK &- <.>,0 M XXXXXXXX mmm XXXX " ' amu mmm.- “mm Macháček lidi-ha : správa komunikací Pad Barker:: 319 293 1 mm VEŘEJNÁ VYHILÁSKA OPATŘENI OBECNE POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provoní: obecnými schématy na silnicích II.a III.třídy
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX — odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný dle 5 124 odst.6 nikon.: č.3612000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a aridních některých zákonů („zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějším předpisů,na mw žádosti podané dne 20.12.2019 spol.USK s.r.o <.>,údržba a správa mm:; sedám Mladen: 319,293 01 Mladá BMV,& po předchozhn stanovisim Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,Územní odbor XXXXX XXXXXXXX,Dopravní mspeíctonit XXXXX XXXXXXXX č.j.: KRPS-XXXXXXlČJ-XXXX—XXXXXX-KOM ze dne XX.1istopadu 2019,zepoužití ust5171a173 zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,vplatnňm znění (dálejen „správní řiď),podleustanoveníěól odsL4a770dst.I pímchůkomosihňčnímpmvm
<br> : ! | n o v n ] e
<br> v souladu s vyhláškou Miniseerstva dopmvy č.29mm: Sb,ham: se mvádějí pmvidia provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů.přechodnou úpravu provoz:: na mnich komunikacích a užití zařízení pro provozní informce vybranými obecnými schématy mjícnni pracovní místa podle Technických podmínek TP 66 (111- vydání) na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností XXXXX XXXXXXXX pro vybrané,nebo opakovane činnosti spojené se správou,údržbou,měřením & opravami pozemních komunikací formou opaďení obemé povahy podle ust.5 173 zák.č.500!2004 Sb <.>,správní řád toho:
<br> [.Schemata použitelná po ohlášení zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodiřství:
<br> nemam vních mačiek dlephloženychschómetfldopmvnmo močení-.—C12,C!4,Cillphprůc1mnnoobe...

Načteno

edesky.cz/d/3720480

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz