« Najít podobné dokumenty

Obec Hříškov - SSU - Opatření obecné povahy - stanovení doprav. značení: D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hříškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_766528742_0_2020-3438.pdf (146.65 kB)
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00ZOAXV*
*MULNX00ZOAXV*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/3438/2020/SU/PB Louny 25.03.2020
Číslo jednací: MULNCJ 22986/2020
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
Sídlo:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,oddělení stavebního řádu,jako příslušný silniční
správní úřad podle §124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),na základě návrhu žadatele
Vodohospodářské stavby,společnost s ručením omezeným,IČO 40233308,Křižíkova 2393,415
01 Teplice 1,kterého zastupuje SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská
666,330 21 Líně,a souhlasného stanoviska Policie ČR,KRPU DI Louny č.j.KRPU-26953-1/ČJ-
2020-040706-1-IB ze dne 26.02.2020 a podle § 77 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/23723,III/23735,III/23737,III/23739 v rámci akce: „D7 Panenský Týnec,zkapacitnění
obchvatu,etapa 1 B2,3.část“,při použití následujícího dopravního značení:
<br>
<br> A10 – světelné signály,A15 – práce na silnici,B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + E13
- text „mimo vozidel stavby“ + Z 2 - zábrana pro označování uzavírek,IP 10a slepá pozemní
komunikace) + E 3a - vzdálenost,IS 11b – směrová tabule pro vyznačení objížďky s nápisem
„Letiště“,IS 11c - směrová tabule pro vyznačení objížďky,Z 4a „Směrovací deska se šikmými pruhy
se sklonem vlevo“,Z 4d – směrovací deska se šipkou doleva,Z 4e – směrovací deska se šipkou
doprava,S 1 – tříbarevná soustava s plnými signály,v termínu od 01.04.2020 do 30.04.2020 <,>
z důvodu uzavírky části silnice č.III/23737 za Panenským Týncem v místě výstavby nové okružní
křižo...

Načteno

edesky.cz/d/3720458

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hříškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz