« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlec (České Budějovice) - OOP_stavební přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlec (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKMBT_C20320032516090
Magistrát města České Budějovice Odbor dopravy a silničního hospodářství nám.Přemysla Otakara II.1/1
<br> Magistrát města České Budějovice |_ 1 Ing.XXXXXXXX XXXX _ _ <,>
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství “2 rozdelovník Kněžská 19
<br> 370 92 České Budějovice
<br> Internet: http:/[www.c-budejov1ce.cz |_ _J
<br> sp.zn.: 0DSH/3840/2020 Bo vyřizuje: tel.: e-maíl: datum: č.j.: 0DSH/3840/2020—2 Bc.Bouchal 386804435 bouchald©c—budejovice,cz 25.3.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECI—IODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),obdržel dne 11.3.2020 Žádost navrhovatele:
<br> SMP CZ <.>,a.s <.>,IČO 27195147,Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4-Michle,kterého zastupuje XXX XXXXXXXX,ICO XXXXXXXX,Chýnovská XXX,XXX XX Planá nad Lužnicí
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s ustanovením & 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích č.j.KRPC—99— 122/ČJ—2020-020106 ze dne 9.3.2020 a dále v souladu s ustanovením & 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci III/02225,III/14546,III/14544,III/02226,Ill/02224,11/145,11/122 z důvodu reklamační opravy na mostech ev.č.145-037 a 145-038 Netolice— viz DIO,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 4.5.2020 — 12.5.2020
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb...

Načteno

edesky.cz/d/3720425

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlec (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz