« Najít podobné dokumenty

Obec Lipno nad Vltavou - Stanovení přechodné úpravy provozu "Odstavení nákladních vozidel stavby pro vykládku materiálu na silnici č. II/163 jeřábem ze staveniště"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipno nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu "Odstavení nákladních vozidel stavby pro vykládku materiálu na silnici č. II/163 jeřábem ze staveniště
Městský úřad Ceský Krumlov Odbor dopravy a silničního hospodářství Kaplická 439,381 01 Ceský Krnmlcw,tel.380 766 500
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E—mail: vladimir.augsten©ckrumlovcz Č.j.: MUCK 13554/2020/ODSH/Au Spis.zn.: S—MUCK/l3035/2020/ODSH/Au
<br> Český Krumiov,dne: 06.03.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHtÁŠKA OPATRENI OBECNE POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY Psovozu
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,Odštěpný závod popravní stavby JIH,IČO 48035599,Pražská tř.58/495,370 94 Ceské Budějovice
<br> (dále jen „Žadatel“) podal dne 04.03.2020 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v ORP města Ceský Krumlov (dále viz.DIO) z důvodu realizace akce:
<br> „Odstavení nákladních vozidel stavby (návěsů/souprav) pro vykládku materiálu“
<br> - skládání prefa materiálu z vozidel stojících na sil.č.11/163 jeřábem ze staveniště <.>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) příslušný podle Š: 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,v platném znění <,>
<br> stanovuje
<br> podle & 77 odst.(1) písm.c) a odst.(5) zákona o silničním provozu,po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Ceský Krumlov,dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“),přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci „ silnicí takto:
<br> ' Dotčené komunikace : silnice č.11/163 v intravilánu obce Lipno nad Vltavou
<br> ' V úseku : stanič.17,500 — 17,750 km; viz.přiložené DIO
<br> ' Komu se stanovuje : žadateli
<br>.Důvod žádosti : odstavení nákladních vozidel pro vykládku materiálu,0 Termín : od 10.03.2020 do 13.03.2020
<br> s Velikost dopr.značky: základní O Provedení dopr.zn.: PDZ dle DIO v příloze,řízení provozu odpovědnou osobou v provedení dle vyjádření orgánu Policie a vyhlášky č.294/20'15
<br> ' Odpovědná osoba : p.Mikeš,fi.SWIETELSKY stav.s.r.o <.>,tel.: 602 415 284
<br> č <.>,; MUCK 13554/2020/0DS1—l/Au 51112
<br> Podmínky pro pro...

Načteno

edesky.cz/d/3720373

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipno nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz