« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_761032864_1_Tochovice.pdf (142.21 kB)
Název
okresu
<br> Název
obce Název kú
<br> OPSU
B -
typ OPSUB - název OPSUB - adresa
<br> ID
vlastnictv
í
<br> Podí
l
<br> čitat
el
<br> Podíl
jmeno
vatel
<br> Parcela -
výměra Název druhu
<br> pozemku
<br> Název
způsobu
využití
pozemku Parcela (formátováno)
<br> Číslo LV
(parcela)
<br> Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X X XX trvalý travní porost Tochovice XXXXXX,č.1435 636
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Tochovice XXXXXX,č.1033 318
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Tochovice XXXXXX,č.1033 318
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Tochovice XXXXXX,č.1056 321
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Tochovice XXXXXX,č.1155 330
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Tochovice XXXXXX,č.1056 321
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X X XX trvalý travní porost Tochovice XXXXXX,č.1435 636
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XX XXX orná půda Tochovice XXXXXX,č.949 542
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XX XXX trvalý travní porost Tochovice XXXXXX,č.985 542
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XX XXX orná půda Tochovice XXXXXX,č.949 542
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XX XXX trvalý travní porost Tochovice XXXXXX,č.985 542
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Voda X,XXXXX Horčápsko XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Tochovice 767719,č.935 268
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX Voda X,XXXXX Horčápsko XXXXXXXXX X X XXX orná půda Tochovice 767719,č.945 268
Příbram Tochovice Tochovice OFO Bocheková Margareta Rd.1,Valencie,Spojené státy 132322321 1 2 2401 trvalý travní porost Tochovice 767719,č.1630 347
Příbram Tochovice Tochovice OFO XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX Voda X,XXXXX Horčápsko XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Tochovice 7677...
priloha_761032864_0_ČJ - UZSVM_SPB_1886_2020-SPBM(1).pdf (299.42 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PŘÍBRAM <,>
NÁM.T.G.M.145,261 01 PŘÍBRAM
<br> 2090/SPB/2020-SPBM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SPB/1886/2020-SPBM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXXXXX XXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 318 471 208
<br> E-MAIL: Olga.Chocholousova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Tochovice
11
26281 Tochovice
<br> DATUM: 9.3.2020
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust <.>
§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje data z katastru
nemovitostí,poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním,týkající se katastrálních
území v územní působnosti Vašeho úřadu.Jedná se o nový seznam nemovitých věcí platný
k 1.2.2020,u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně identifikovaný <,>
tzv.neznámý vlastník <.>
Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento nový seznam
na úřední desce Vašeho úřadu <.>
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Závěrem upozorňujeme,že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých
vlastníků,jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
ředitel odboru
<br> Odloučené pracoviště Příbram
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br>
2020-03-09T14:59:21+0100

Načteno

edesky.cz/d/3720369

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz