« Najít podobné dokumenty

Obec Koněšín - Návrh dodataku k veřejnoprávní smlouvě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Koněšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě.pdf (336.28 kB)
v w MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ TrEblc Odbor výstavby
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br> $pis č.: OV/3255/2020 V Třebíči dne 05.03.2020 C.j.: OV 18879/20 - SPIS 3255/2020/Mí
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXX TELEFON: XXX XXX XXX E-MAlL: renalamicova©trebiccz
<br> | N F O R M A C E 0 PODÁNÍ NÁVRHU DODATKU K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ podle 9 78 a) odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších právních předpisů (dálejen "stavební zákon")
<br> Dne 28.2.2020 podala Obec Koněšín,Koněšín č.p.145,675 02 Koněšín návrh na uzavření Dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě č.j.: OV 11541/17 - SPIS 2400/2017/Mí nahrazující územní rozhodnutí o umístění a provedení stavby označené jako:
<br> Modernizace školy v Koněšíně na pozemku: stavební parcela číslo 90 a pozemková parcela číslo 91 v katastrálním území
<br> Koněšín Obdrží: Datová schránka: Obec Kgniějn,Ko “ p.145,675 02 Koněšín,DS: OVM,uijbjrn MĚSTSKÝ újma TŘ
<br> ODBOR VYS Y >
<br> 2201 mesic ža Re/nát/a/Míčová
<br> uredník odboru výstavby
<br> Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne QJQŽQM Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>

Načteno

edesky.cz/d/3720335

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Koněšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz