« Najít podobné dokumenty

Obec Moutnice - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/380

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moutnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U926_SKM_C224e20031007480.pdf
" ' " Číslo dopor,Městský úřad Zidlochovice Obecní! 923: Jj Masarykova 100,667 01 Zidlochovice,IC: 00 297310“ '“ mamma:
<br> 93mm
<br> Peer/Opravy „.emar—__,! „ma Pracowste.Nadrazni 750,667 01 Zidlocho až 35; „50925 29/71 ci znak:
<br> Váš dopis zn.: '— Příloha: j Ze dne:
<br> Sp.zn.: OD/4685/2020
<br> Č,j,: MZi-OD/468 5/2020-2
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXXX DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> E-maíl: dagmar.kratochvilovaíá/zidlochovice.cz
<br> Počet listů: 5 (oboustr.tisk 3)
<br> Počet přiloh/Iistů/svazků: 0/ 0/0
<br> Datum: 6.3.2020
<br> Vypraveno dne: 6.3.2020 L _I
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Židlochovice odbor dopravy,příslušný podle ustanovení © 10,11,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ),& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích),a v souladu s ustanovením & 77 odst.1 písm.c) a odst.2 a 5 zákona č.13/1997 o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon) a na základě podnětu ze dne 4.3.2020,který podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA <,>
<br> Jahodová 494/ 60,620 00 Brno,IČ: 48035599 kterou na základě plné moci zastupuje Společnost: DOKA,s.r.o <.>,Na Návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752 (dále jen "žadatel")
<br> oznamuje podle 5 171 a násl.v části šesté SŘ O atření obecné ovah o stanovení řechodné ú ra rovozu na silnici 11/380 a místních komunikacích v obci Moutnice ( && „OBEC MOUTNICE,MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INZ: ENÝRSKÉ SÍTĚ NA P.Č.901/1“)
<br> Přechodná úprava bude realizována takto a za těchto podmínek:
<br> 1.Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení — obr.č.1 a 2,v souladu s ČSN EN 12899—1,s vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění,zákonem č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších př...

Načteno

edesky.cz/d/3720187

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moutnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz