« Najít podobné dokumenty

Obec Pertoltice - Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření z 23. 3. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pertoltice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření z 23. 3. 2020
I."-1.1 <.>
<br> _—
<br> lpl-l l <.>
<br> |||—i- ::li— |||-JHU-:.-
<br> MIHISTEIHI'H'D IDRA?DTHICW|- Folo: ici-ho nomiríh' W511.125 D1 řroho i
<br> Praha 23.března EUEU É.] ' MER 'JEHEfEDED-HMIW
<br> lllllllllllllllllllllllllllll
<br> Himml'i'lifii
<br> mmoŘÁor—ié DFATŘEHÍ
<br> MWS-temno :drauotnI-m'i jako Eprowni úřad přiEIuŠn? oodio š ECI odst ? písm 9) zákona č EEEUECIUEI Sb <.>,o ochraně veřejného Jdrou-1 :: o zmůné některý-m oouvioojioáoh zákonů,ve Inénl pozdůfšloh gamma málo joo „zákon &.EEBJ'EDDD Go“).nahaujo poonuoom podia 559 odd 1 plom -] & od51.? sako-na Ě 2532500 Eo h DWH-nů oowatolotua a prevenci rehezooůl vanihu & rozšířeni onomoméni CÚWDJQ zpimohon-E noví-lm horonouriram BARE- Co'U-E toio mimořádné opatření“
<br> 1.S účinností od: dno 2% ohm: nooo od E:-|:|-|:| hod.do dno 1.dubna 2020 do E:!Jii hod.oo roka.-„ola 'iůli'rir pohyb oooh na územi molo Ěoiiié republiky :: výjimkou: n]- ooot do lamino-mini : i: výkonu podnikatoliizi noho jinl' obdobná ČÍMDHL
<br> hl nozhrlnýoh out a rodinou noh-o osobami blixiq'rmi <.>
<br> o: cost nothymi numiroh !: ohotaráuáni zakladnich tiirotnioh potioh [nap-i.nákup potravin.laků: a :drowomiohíroh prooiřodhů.hygioniohoho zboži.hoomotilw : jináho drogistického Iboilč.krmiv : dili-ich poiřoh pro lvii'itaL union-tů potřoh piibutníroh nosoh blízkých.ujištění pičo o děti,ujiátinli pálilo :: zvířata,využil-řád| doma-mých finančních a poho-union alumnir dopinůnl pohonných hmot <.>
<br> di XXXX "Bf-W nutný-oh H zajisteni pomat- a složen podle pismeno o) pro ilnou onoho [H-lpř.dobrovolnictví.iouiodihů výpomoci <.>
<br> oi cost do :dmoiniohíroh uihonf : zuřixoni sociálních ilužob.v-Eotně Ijiiioni nezbytného doprovodu přibuxnljoh | osob hiixh'i'oh.: url:-oni I„roiuunrinárni p.:-o: <.>
<br> f) ooo: u úča—lom wyťuoni noodkiadnifoh úildnioh úlltltooii očami ujiitůni n-olhytnoho doprovodu přihmni'oh : oooh blízkých <.>
<br> g]u výkonu povolání: nebo činnooti :iouiioioh lv: :oj'tůti ni 1.lino.<.> '_poi':no:1.i1 unitřn [ho pořádku a ř...

Načteno

edesky.cz/d/3720134

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pertoltice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz