« Najít podobné dokumenty

Město Františkovy Lázně - MUFL 1537/2020-MěÚ Cheb - Veřejná vyhláška č.j.: MUCH 25241/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Františkovy Lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUFL 1537/2020-MěÚ Cheb - Veřejná vyhláška č.j.: MUCH 25241/2020
u u u A u u Městský úřad Cheb odbor stavební a životního prostředí nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb MUFLP@@@3XJS telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100 Č.j: MUCH 25241/2020 Spin.: KSÚ 2964/2020 Sk.Zn.: 280.4/S5 Počet listů/příloh: 2/3 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX smidova@cheb.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Cheb 25.03.2020 Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu společnosti STAMOZA,společnost s ručením omezeným,IČ: 453 58 800,Vrázova 2429/7,35002 Cheb,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III,třídy č.21312 (dále jen „silnice 111/21312) umístěné na p.p.č.: 753 a 755/5,k.ú.Horní Lomany,obec Františkovy Lázně,a na p.p.č.630,k.ú.Žírovice,obec Františkovy Lázně; na místní komunikaci 111,třídy 43c umístěné na p.p.č.750/1,k.ú.Horní Lomany,obec Františkovy Lázně; a na místní komunikaci IV,třídy 101d umístěné na p.p.č.750/1,751/1 a 751/2,vše k.ú.Horní Lomany,obec Františkovy Lázně,po předchozím písemném vyjádřeni příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 05.03.2020 pod čj.: KRPK-20490/ČJ-2020- 190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává toto opatření obecné povahy,kterým stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici 111/21312 umístěné na p.p.č.: 753 a 755/5,k.ú.Horní Lomany,obec Františkovy Lázně,a na p.p.č.630,k.ú.Žírovice,obec Františkovy Lázně; na místní komunikaci III.třídy 43c umístěné na p.p.č.750/1,k.ú.Horní Lo...

Načteno

edesky.cz/d/3720086

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Františkovy Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz