« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Sever - ÚMČ Záměr - OŠK - nebytových prostor v objektu Kulturního domu na ulici Zeiberlichova č.p. 63

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Sever.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Záměr statutárního města Brna,městské části Brno–sever
<br>
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,je
zveřejňován záměr statutárního města Brna,městské části Brno-sever a Kulturního střediska Omega <,>
příspěvkové oragnizace na pronájem:
<br>
nebytových prostor v objektu Kulturního domu na ulici Zeiberlichova č.p.63,parc.č.1,v k.ú.Soběšice <,>
zapsané na LV 10001 v katastru nemovitostí KÚ pro Jihomoravský kraj,o celkové výměře 19,98 m²,1
místnost nacházející se v 2.NP <.>
<br>
Termín vzniku nájemního vztahu: dle dohody
<br> Doba nájmu : neurčitá
<br> Účel nájmu: poskytování služeb
<br> Zájemce v nabídce uvede : výši nabízeného nájemného Kč/m2/rok
(bez služeb),způsob využití plochy
<br> K žádosti je třeba doložit : výpis z trestního rejstříku (právnická osoba také výpis RT všech členů statut <.>
orgánu) ne starší než 90 dnů – originál nebo ověřená kopie,výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů
– originál nebo ověřená kopie,výpis z živnostenského rejstříku - originál nebo ověřená kopie,čestné
prohlášení uchazeče,že nemá vůči statutárnímu městu Brnu žádné závazky po lhůtě splatnosti (zejména
nedoplatky na místních poplatcích a jiné finanční nedoplatky),čestné prohlášení,že proti zájemci (nebo jeho
statutárnímu orgánu) nebylo zahájeno insolvenční řízení popř.insolvenční návrh nebyl zamítnut pro
nedostatek majetku dlužníka,že se nenachází v úpadku či likvidaci <.>
<br>
Podrobné informace sdělí a prohlídku objektu zajistí
<br> ředitelka KS Omega Mgr.Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,Musilova Xa,Brno
<br> Brno-Husovice,tel <.>,fax.545 578 944,e-mail: kucerova@ksomega.cz
<br> v pracovní dny od 7,30 – 16,00 hod
<br>
<br> Nabídky lze podávat poštou nebo na podatelně ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,ve lhůtě
do 10.04.2020 s označením
<br>
„Zájem o pronájem prostoru v KD Zeiberlichova - neotvírat“

Načteno

edesky.cz/d/3720063

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Sever      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz