« Najít podobné dokumenty

Město Česká Třebová - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MěÚ Lanškroun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Česká Třebová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace 7
E
<br> 3
a
<br> B
<br> 1
<br> 4
5
0
0
<br> m
<br> I
P
<br>
1
0
a
<br> I
P
<br>
2
2
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ø
E
<br> N
<br> A
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I
<br> I/
31
<br> 5
<br> S
K
<br> U
<br> H
<br> R
<br> O
<br> V
<br> -
<br> -L
A
<br> N
ŠK
<br> R
O
<br> U
N
<br> B
2
<br> 4
a
<br> E
1
<br> 3
M
<br> IM
O
<br>
<br> ST
A
<br> V
B
<br> Y
<br> V
O
<br> ZI
D
<br> EL
<br> B
<br>
2
<br> 4
<br> a
<br> E
<br>
1
<br> 3
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br>
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br> V
<br> O
<br> Z
<br> I
D
<br> E
<br> L
<br> Z
<br> 2
<br> S
<br> 7
<br> E
<br> 1
3
<br> M
I
M
<br> O
<br> V
O
<br> Z
I
D
<br> E
L
<br> B
<br> 1
<br> S
T
<br> A
V
<br> B
Y
<br> S
<br> 7
<br> Z
<br>
2
<br> S
<br> 7
<br> E
<br>
1
3
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br> V
<br> O
<br> Z
<br> I
D
<br> E
<br> L
<br> B
<br>
1
<br> S
T
A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br> S
<br> 7
<br> II/315 SKUHROV-LANŠKROUN,MODERNIZACE SILNICE,DIO-UZAVØENÝ ÚSEK SKUHROV-OSTROV
Situace 6
2
0
m
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> schØma B/6
<br> B
2
<br> 6
<br> 2
0
m
<br> B
2
<br> 6
<br> 1
0
m 5
0
m
<br> S
1
<br> C
4
<br> b
<br> 3
<,> 5
<br> m
<br> S
7
<br> S
7
<br> S
7
<br> A
1
<br> 5
<br> E
3
<br> a
3
0
0
m
<br> 1
0
m50
<br> m
<br> 2
0
0
m
<br> 3
0
0
m
<br> A
1
<br> 0
<br> S
1
<br> 1
0
0
m
<br> A
1
<br> 0
<br> 1
0
0
m
<br> 2
0
0
m
<br> 3
0
0
m
<br> A
1
<br> 5
<br> E
3
<br> a
3
0
0
m
<br> II/315 SKUHROV-LANŠKROUN,MODERNIZACE SILNICE,DIO
<br> LANŠKROUN
<br> PRACOVN˝ M˝STO CCA 150 m
<br> ÚST˝ NAD ORLIC˝
<br> Z4 a,b: 30x
<br> A
6
<br> b
A
<br> 6
b
<br> B
2
<br> 0
a
-3
<br> 0
<br> A
7
<br> a
<br> B
2
<br> 0
a
-3
<br> 0
<br> A
7
<br> a
<br> A 15
<br> A 7
a
<br> PRACOVN˝ M˝STO: KM 0,000 00-0,324 00
Situace 5
Ostrov Albrechhce
<br> Lanškroun
<br> \\ i? 1m— ÚSTÍ N.o <.>
<br> \\ \ \J
<br> Sáaava _
<br> Flutjolllce
<br> ©
<br> BI
<br> Lubnilf <.>
<br> IEEI Žíchlínuk
<br> © 35.13.1132,5.3 <.>,2D2El,©3313 |,<.> -:-._3 [Štíl'l1l'1l'hův
Situace 4
II/315 SKUHROV-LANŠKROUN,MODERNIZACE SILNICE,DIO-OBSLUŽNOST OBCHODN˝ A PRÙMYSLOVÉ ZÓNY
<br> I
<br> P
<br>
<br> 2
<br> 2
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ø
<br> E
<br> N
<br> A
<br> S
<br> I
L
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br>
I
I
/
3
<br> 1
<br> 5
<br> L
<br> A
<br> N
<br> Š
K
<br> R
<br> O
<br> U
<br> N
<br> -
<br> -
<br> S
<br> K
<br> U
<br> H
<br> R
<br> O
<br> V
<br> I
<br> P
<br>
<br> 2
<br> 2
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ø
<br> E
<br> N
<br> A
<br> S
<br> I
L
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br>
I
I
/
3
<br> 1
<br> 5
<br> L
<br> A
<br> N
<br> Š
K
<br> R
<br> O
<br> U
<br> N
<br> -
<br> -
<br> S
<br> K
<br> U
<br> H
<br> R
<br> O
<br> V
<br> B
<br>
<br> 2
<br> I
<br> P
<br>
4
<br> b
<br> I
P
<br>
4
<br> b
<br> B
<br>
<br> 2
<br> I
<br> S
<br>
1
<br> 1
<br> a
<br> Ú
S
<br> T
<br> ˝
<br> N
<br> <.>
<br> O
<br> <.>
<br> L
A
<br> N
<br> Š
K
<br> R
O
<br> U
<br> N
<br> I
<br> P
<br>
<br> 2
<br> 2
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ø
<br> E
<br> N
<br> A
<br> S
<br> I
L
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br>
I
I
/
3
<br> 1
<br> 5
<br> L
<br> A
<br> N
<br> Š
K
<br> R
<br> O
<br> U
<br> N
<br> -
<br> -
<br> S
<br> K
<br> U
<br> H
<br> R
<br> O
<br> V
<br> I
<br> S
<br>
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> 2
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> E
<br>
3
<br> a
<br> B
<br>
1
<br> 7
<br> 0
<br> 0
<br>
m
<br> E
<br> 3
a
<br> B
<br> 1
<br> 3
5
0
<br> m
<br> I
<br> S
<br>
<br> 4
<br> c
<br> I
<br> S
<br>
<br> 4
<br> c
<br> O
<br> B
<br> C
<br> H
<br> <.>
<br>
<br> Z
<br> Ó
<br> N
<br> A
<br> P
<br> R
<br> Ù
<br> M
<br> <.>
<br>
<br> Z
<br> Ó
<br> N
<br> A
<br> I
<br> S
<br>
<br> 4
<br> c
<br> I
<br> S
<br>
<br> 4
<br> c
<br> O
<br> B
<br> C
<br> H
<br> <.>
<br>
<br> Z
<br> Ó
<br> N
<br> A
<br> P
<br> R
<br> Ù
<br> M
<br> <.>
<br>
<br> Z
<br> Ó
<br> N
<br> A
<br> Ú
<br> S
<br> T
<br> ˝
<br>
<br> N
<br> <.>
<br>
<br> O
<br> <.>
<br> I
S
<br>
1
<br> 1
<br> b
<br> I
S
<br>
1
<br> 1
<br> b
<br> O
<br> B
<br> C
<br> H
<br> <.>
<br>
<br> Z
<br> Ó
<br> N
<br> A
<br> I
S
<br>
1
<br> 1
<br> b
<br> P
<br> R
<br> Ù
<br> M
<...
Situace 3
KB 15 SKUHR
<br> Usti ::t? EL n_a_q-*Or1icí *!
<br> Wit.<.> —__
<br> S
<br> _ILNICE <,>
<br> lm; '
<br> | sil i."LN __
<br> *“ '$
<br> ',<.> _ '.<.> - '.<.> i " „_ N I' tn;
<br> G-strw— OBJÍZDNÁ TRASÁ IBD
<br> ?"".3!ka.<.> '-
<br> um É?
<br> -.l.u-
<br> ST'OBCHQDMAP'RUMYsLG “*
<br> “:.—' “???
<br> DIO-PŘEHLEDNÁ SITUACE P ___s oMNAW
<br> Heřmanice
<br>.<.>.\Skuhr0v-Lanškroun-modernizace,28.2.20Ž0 8:55:41
<br> POLICIE C SKÉ REPUBLÍKY
<br> :: RAJSKÉ ŘEDiTELSTVÍ POLICIE PARDQBECKÉHO KRAJE
<br> ÚZEMNÍGDBOR
<br> popmw l_NSPEKTC-F-ť T
<br> „52 27 UST! NAD ORLICÍ
Situace 2
2
0
<br> m
<br> schØma B/6
<br> B
2
<br> 6
<br> 2
0
<br> m
<br> B
2
<br> 6
<br> 1
0
<br> m
<br> 5
0
<br> m
<br> S
1
<br> C
4
<br> b
<br> 3
<,> 5
<br> m
<br> 1
0
m
<br> A
1
<br> 0
<br> S
1
<br> A
1
<br> 0
<br> 1
0
<br> 0
m
<br> II/315 SKUHROV-LANŠKROUN,MODERNIZACE SILNICE,DIO
<br> LANŠKROUN
<br> PRACOVN˝ M˝STO CCA 500 m
<br> 1
0
<br> 0
m
<br> Z4 a,b: 100x
<br> ÚST˝ NAD ORLIC˝
<br> A
1
<br> 5
<br> B
2
<br> 0
a
-3
<br> 0
<br> 5
0
<br> m
A
<br> 1
5
<br> B
2
<br> 0
a
-3
<br> 0
<br> S
7
<br> S
7
<br> S
7
<br> Z
4
<br> a
<br> S
7
<br> S
7
<br> S
7
<br> Z
4
<br> a
<br> Z
2
<br> Z
2 C
4
<br> b
<br> PRACOVN˝ M˝STO: KM 7,880 00-8,816 00
Situace 1
Z
4
<br> a
<br> Z
4
<br> a
<br> schØma B/3
<br> C
4
<br> b
<br> 3
<,> 5
<br> m
<br> S
7
<br> S
7
<br> S
7
<br> II/315 SKUHROV-LANŠKROUN,MODERNIZACE SILNICE,DIO
<br> LANŠKROUN
<br> PRACOVN˝ M˝STO CCA 100 m
<br> Z
4
<br> a
<br> S
7
<br> S
7
<br> S
7
<br> Z
2
<br> B
2
<br> 1
0
0
m
<br> A
1
<br> 5
<br> B
2
<br> 0
a
-3
<br> 0
<br> Z4 a,b: 30x
<br> PRACOVN˝ M˝STO: MOST
<br> ÚST˝ NAD ORLIC˝
<br> IP
4
<br> b
<br> 5
0
<br> m
<br> 1
0
<br> 0
m
Veřejná vyhláška
Plumostdo 4 202015:14-7 001')+02:Ofl
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Odbor deo rav a silničního
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

Načteno

edesky.cz/d/3720057

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Česká Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz