« Najít podobné dokumenty

Pardubický kraj - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Pardubický kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
&KUPAXODVVCSOI
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 5332 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111 C.j.: KrU 21693/2020-Ky V Pardubicích dne: 25.3.2020
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) a ustanovení 5 77 odst <.>
<br> 1 písm.b) zákona 0.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti SKANSKA a.s <.>,(IC: 26271303),se sídlem Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8 - Karlín,podané dne 9.3.2020 <,>
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici ll34 v úseku Vendolí - Svitavy a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace,která ie nedílnou součástí tohoto stanovení
<br> za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: reflexní
<br> Platnost úpravy: od 1.4.2020 do 31.8.2020
<br> Důvod.přípravné a dokončovací práce na obnově živičného krytu vozovky Osoba (orqanizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
<br> p.XXXXX XXXXXX — SKANSKA a.s <.>,tel.XXX 257 355
<br> Osoba odpovědná za dopravní značení:
<br> p.XXXXXXXXX XXXXXX,Jast s.r.o <.>,provozovna Doudleby nad Orlicí,tel.724 120 406 Další podmínky pro osazení přechodné úpravyr provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení <.>
<br> 2.Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných,spodni okraj přenosné dopravní značky musí být...

Načteno

edesky.cz/d/3720048

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Pardubický kraj
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Pardubický kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz