« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - Rozhodnutí - vydání souhlasu: "Průzkumný hydrogeologický vrt HVK-1"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí
314 002 946 ID: frsbn7e,IČ: 00243272
smidova@mesto-sedlcany.cz www.mesto-sedlcany.cz
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor životního prostředí
náměstí T.G.Masaryka 32
264 80 Sedlčany
<br>
<br> Č.j.: ŽP/1880/2020/S-8 V Sedlčanech dne: 16.03.2020
JID : 11158/2020/MUSED
Tel.: 314 002 946
Vyřizuje OÚO : Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
e-mail: smidova@mesto-sedlcany.cz
<br>
Žadatel : V zastoupení:
<br> Zemědělská společnost Kosova Hora a.s.VODNÍ ZDROJE a.s <.>
Kosova Hora 338 Jindřicha Plachty 535/16
<br> 262 91 Kosova Hora,IDDS: x5dg5ak 150 00 Praha 5,IDDS: ctmgxvi
IČ: 001 07 956 IČ: 452 74 428
<br> zmocněnec:
Ing.XXXXXX XXXX
Ouběnice X
XXX XX Dobříš
DN: XX.04.1961
<br> ROZHODNUTÍ
Veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor životního prostředí – vodní hospodářství jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č <.>
254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br>
žadateli (účastníkovi řízení podle ustanovení § 27 odst.1 správního řádu),kterým je:
Zemědělská společnost Kosova Hora a.s,Kosova Hora 338,262 91 Kosova Hora,IČ: 001
07 956
<br>
vydává souhlas
<br>
podle ustanovení § 17 odst.1 písm.i) vodního zákona,ke geologickým pracím spojeným se
zásahem do pozemku,jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání
podzemní vody (dále jen „průzkumný hydrogeologický vrt“) pro akci:
<br>
• „Průzkumný hydrogeologický vrt HVK-1“ (hloubka 80 m,průměr 280/254 mm,po
<br> vystrojení 160 mm) v kraji Středočeském,okres Příbram,katastrální území Nedrahovice
(702251),obec Nedrahovice (540820),lokalita Kamenice,na pozemku parc.č.338/8,účel:
ověření možnosti jímání vody na pozemku parc.č.338/8 v k.ú.Nedrahovice pro
zásobení zemědělské farmy,poloha v souřadnicích v systému S-JTSK : X = 1 096 167,Y =
748 277,ČHP : 1-08-05-0630,ČHR : 6320 <,>
<br>
na základě žádosti výše uvedeného žadatele v zastoupení ze dne 23.01.2020
<br>
<br> Souhlas vodoprávního úřadu se podle us...

Načteno

edesky.cz/d/3720011

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz