« Najít podobné dokumenty

Město Semily - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Semily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_stanovení
Příloha Stanovení odboru dopravy MěÚ Semily vydaného pod č.j.OD/753/2020
ze dne 24.03.2020
Situace č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Situace 2:
<br>
<br>
<br>
<br>
Situace č.3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Situace č.4
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Situace č.5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Situace č.6
<br>
<br>
<br>
<br>
Situace č.7
veř _vyhláška_stanovení
Městský úřad Semily
Husova 82,513 13 Semily
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Semily IČO 00276111
E-mail: podatelna@mu.semily.cz DIČ CZ00276111
Telefon: +420 481 629 211 www.semily.cz ID datové schránky: d36bywp
<br> VÁŠ DOPIS zn.:
ZE DNE: 11.02.<.> 2020
<br> NAŠE čj.: OD/753/20
<br> Spis.zn.MěÚ/ OD/191/20
<br> VYŘIZUJE: Mgr.M.Hubačík
<br> TEL.:
+420 481 629 266
+420 737 212 713
<br> FAX: +420 481 629 209
<br> E-MAIL: hubacik@mu.semily.cz
<br>
<br> DATUM: 24.03.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
vydávaného opatřením obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Semily,odbor dopravy,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení
§ 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,jako místně
příslušný správní úřad podle § 77 odst.1,písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,v platném znění (dále XXX XXXXX o
provozu) a jako místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na žádost společnosti
Mizera-Stavby a.s <.>,Smetanova 1366,512 51 Lomnice nad Popelkou <,>
IČO 287 62 070
<br> stanoví
<br>
podle § 124 odst.6,§ 61 odst.3 zákona o provozu k provedení přechodné úpravy provozu
na silnici II/284 a místních komunikaci ul.Sportovců,Kavánova,Želechovská <,>
Sokolská,Gen.Ludvíka Svobody uţitím dopravních značek a zařízení dle DIO
jednotlivých etap harmonogramu v období od 04.04.2020 do 31.07.2020 takto:
<br>
- Etapa č.0: ve dnech 04.04.2020 – 05.04.2020 umístit dopravní značky a dopravní
zařízení podle schématu B1 (situace č.1 v příloze tohoto stanovení)
<br> - Etapa č.1: ve dnech 06.04.2020 – 27.04.2020 umístit dopravní značky a dopravní
zařízení podle schématu DIO v situaci č.2 přílohy tohoto stanovení
<br> - Etapa č.2: ve dnech 28.04.2020 – 11.05.2020 umístit dopravní značky a dopravní
zařízení podle schématu DIO v situaci č.3 přílohy tohoto stanovení
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3719961

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Semily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz