« Najít podobné dokumenty

Město Havířov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 03/2020 (opakované vyhlášení) na obsazení pracovního místa úředníka - zajišťujícího působnost stavebního úřadu 25.03.2020 - 16.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

210.pdfpdf153.33 KB
IČO: 00297488 Tel.: 596 803 111 E-mail: posta@havirov-city.cz
<br> DIČ: CZ00297488 Fax: 596 803 350 ID datové schránky:7zhb6tn
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
Magistrát města Havířova,Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS Č.j.:
<br>
<br>
<br> ZE DNE:
NAŠE Č.j.: MMH/30202/2020
NAŠE Sp.zn.:
POČET LISTŮ DOPISU: 2
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> FAX: 596 803 350
<br> E-MAIL: tajekan@havirov-city.cz
<br>
<br> DATUM: 25.03.2020
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.03/2020 - opakované vyhlášení <.>
<br>
Tajemník Magistrátu města Havířova vyhlašuje výběrové řízení č.03/2020 na obsazení pracovního
<br> místa úředníka – zajišťujícího působnost stavebního úřadu <.>
<br>
<br> 1.Zaměstnavatel:
<br> Statutární město Havířov,Magistrát města Havířova <.>
<br> 2.Druh práce:
<br> Zajišťování a výkon správních agend stavebního úřadu <.>
<br> 3.Místo výkonu práce:
<br> Havířov-Město,Svornosti 86/2 <.>
<br> 4.Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> - státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
<br> - věk minimálně 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - bezúhonnost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <,>
<br> - kvalifikační předpoklad vzdělání (13a odst.2 zákona č.183/2006 Sb.):
<br> a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru nebo
<br> b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví <,>
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
<br> a vyšší odborné vzdělání jakéhokoli zaměření <.>
<br> 5.Požadavky pro vznik pracovního poměru:
<br> - dobrá znalost práce na PC (Word,Excel) <,>
- organizační schopnosti <,>
- umění jednat s lidmi <,>
- znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu a prováděcích právních předpisů a zákona č...

Načteno

edesky.cz/d/3719919

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz