« Najít podobné dokumenty

Obec Klíny - Rozhodnutí - záměr "Zipline Kliny"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klíny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - záměr "Zipline Kliny"
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č.ú.882733379/0800
<br> 1 / 11
<br>
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
Datum: 23.března 2020
Spisová značka: KUUK/020535/2020/9
Jednací číslo: KUUK/044869/2020
Vyřizuje/linka: Ing.Tereza Zabloudilová/159
Počet listů/příloh: 11/0
<br>
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
<br> DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
<br> „Zipline Klíny“
<br> Záměr naplňuje ustanovení § 4 odst.1 písm.f) zákona jako záměr podle § 3 písm.a) bodu 2
zákona <.>
<br> Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
<br> Stavba nové ZIPLINE lanovky bude prostředkem sportovně - aktivní zábavy a rozšíří
možnosti rekreačního vyžití návštěvníků a turistů ve Sport areálu Klíny.Zipline je způsob
přepravy osoby,která sjíždí vlastní vahou ve zvláštním úvazku na kladce zavěšené na
nosném ocelovém laně,vždy pouze směrem dolů.Lanovka je navržena jednodráhová s
jedním nosným lanem,zařízení tedy může v jeden okamžik používat 1 uživatel <.>
<br> Trasa lanovky se bude skládat ze dvou úseků,kde první bude delší úsek mezi nástupní a
přestupní stanicí a druhý bude úsek mezi přestupní a dojezdovou stanicí.Výška hlavního
nosného XXXX v podélném profilu bude X–XXX m nad zemí,průvěs lana 3 % a povede přes
zalesněné údolí <.>
<br> V letním období jsou v okolí areálu Sport areálu Klíny v provozu i další zábavní aktivity –
bikepark,bobová dráha,lanový park,půjčovna kol a koloběžek,provoz sedačkové lanovky <.>
Uvedením zipline dráhy do provozu,lze předpokládat navýšení počtu návštěvní...

Načteno

edesky.cz/d/3719851

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klíny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz