« Najít podobné dokumenty

Obec Přešťovice - Přeshraniční pracovníci - informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přešťovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přeshraniční pracovníci - informace
Přeshraniční pracovníci (tzv.pendleři) – komplexní informace platné od 26.3.2020
<br> od 0:00
<br> Od 26.března od půlnoci (tj.ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na dvě hlavní
<br> skupiny podle místa překračování hranice
<br> A) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem
<br>
Od 26.3.2020 tedy k žádné změně nedochází.Pro tuto skupinu platí stejná
<br> pravidla jako doposud.Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR <.>
<br> Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky,ať již specificky pro pendlery
<br> (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje <,>
<br> minimalizace kontaktu) – viz níže <.>
<br>
<br> Hlavními pravidly jsou:
<br> o pravidelné překračování vnitřních hranic – pravidelností je myšleno
překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru
<br> o místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice
o pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele
o pendler musí mít u sebe tzv.knížku přeshraničního pracovníka <.>
<br> B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem
<br>
Pro tuto skupinu budou od 26.3.platit zcela nová pravidla,která se ale liší,pokud
<br> jde o:
<br>
<br> Ba) osoby pendlující z území ČR
<br> Bb) osoby pendlující na území ČR
<br>
<br> Pro obě skupiny nově platí,že
<br>
<br> - musí pendlovat pouze v turnusech,každý turnus musí mít nejméně 21
kalendářních dní (tzn.neplatí podmínka četnosti překračování) <,>
<br> - nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti.Pokud však jedou dále než 100
km,mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7 <.>
<br> Pendleři,kteří jedou méně než 100 km od státní hranice,mohou i nadále
<br> využívat i tzv.pendlerské přechody <.>
<br> - nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama
policie v elektronické podobě <.>
<br> Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100
<br> km se již nebere zřetel) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3719318

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přešťovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz