« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Oznámení o zrušení konzultace se zpracovatelem.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zrušení konzultace se zpracovatelem.
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice
Boženy Němcové 231,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 103574/2020/Ho
Spisová značka: 2RP3041/2017-544201
<br> Vyřizuje.: XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: v.hovorka@spucr.cz
<br> Datum: 19.3.2020
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rokytno a na části katastrálního území Chvojenec
<br>
oznámení o zrušení konzultace se zpracovatelem
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rokytno a na části
katastrálního území Chvojenec zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Pardubický
kraj,Pobočka Pardubice (dále jen „pobočka“) v souladu s ust.§ 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků
vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně
omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením soupisu
nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Rokytno a na části katastrálního území Chvojenec – firma Agroplan,spol.s r.o.<,>
Jeremenkova 9,147 00 Praha 4.Tento soupis nároků byl počínaje dnem 16.3.2020 vyložen po dobu 15 dnů na
Obecním úřadě v Rokytnu (současně je také k nahlédnutí na Pobočce Pardubice,Boženy Němcové 231,530
02 Pardubice) <.>
<br> Zároveň pobočka k podpoře práv vlastníků pozemků oznámila na den 31.3.2020 do budovy Obecního
úřadu v Rokytnu konzultaci se zpracovatelem <.>
<br> V návaznosti na vládní opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19
<br> jsme nuceni tuto konzultaci zru...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz