« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - rozhodnutí - povolení odstranění stavby: 18 ŘADOVÝCH GARÁŽÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-19956.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 25.3.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/19956/19/IvMa
<br> Č.J.: UMO2/05609/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 25.3.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XX XXX XXXX
<br> mayerova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br> doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon) přezkoumal v řízení
<br> o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby,které mu dne
<br> 25.11.2019 předložil
<br> Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br> kterého zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková
<br> organizace,IČO 40526551,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> (dále jen "vlastník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Podle § 128 odst.4 stavebního zákona a § 18o odst.2 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> p o v o l u j e
<br> odstranění stavby
<br> 18 ŘADOVÝCH GARÁŽÍ
<br> v ulici Velenická,Plzeň
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.3639/3 (zastavěná plocha a nádvoří),3639/4 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),3639/5 (zastavěná plocha a nádvoří),3639/6 (zastavěná plocha a nádvoří),3639/7 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),3639/8 (zastavěná plocha a nádvoří),3639/9 (zastavěná plocha a nádvoří),3639/10
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),3640/2 (zastavěná plocha a nádvoří),3640/3 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
<br> 3640/4 (zastavěná plocha a nádvoří),3640/5 (zastavěná plocha a ná...

Načteno

edesky.cz/d/3718535

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz