« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř.vyhláška - OOP - dopravní napojení lokality Komínské louky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kominske_louky_stavba_DZ_Situace.pdf (PDF 2.25 MB)
P 2
<br> P 4
<br> IP 6
IP 7
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
1
<br> 0.2
<br> -
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> T
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 8
<br> 9
<br> 8
<br> 4
<br> K
<br> T
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 6
<br> 3
<br> 9
<br> 9
<br> 2
<br> T
<br> K
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 7
<br> 4
<br> 7
<br> 4
<br> 6
<br> K
T
<br>
0
<br> <.>
1
<br> 1
5
<br> 4
0
<br> 8
<br> 2
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 6
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 4
0
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 8
0
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 2
0
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 3
<.>
5
<br> 3
<.>
5
<br> 2
<.>
0
<br> 7
<br> <.>
<br> 9
<br> 5
<br> 4
0
<.>
0
0
<br> 2
0
<br> <.>
0
<br> 0
<br> 6
0
<br> <.>
0
<br> 0
6
<br> 0
<.>
0
<br> 0
<br> 8
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 3.0
<br> 1
0
<br> <.>
0
<br> R
<br> =
<br> 4
<br> m
<br> R
<br> =
<br> 4
<br> m
<br> 1
0
<br> <.>
0
<br> KM 0.000 00 - 0.217 90
<br> K
<br> M
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> -
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br>
<br> 4
<br> 0
<br> V
<br> L
<br> E
<br> V
<br> O
<br>
<br> I
<br>
<br> V
<br> P
<br> R
<br> A
<br> V
<br> O
<br> R
=
<br> 8
m
<br> R
=
<br> 8
m
<br> V
2
<br> b
(
<br> 3
/1
<br>.5
/0
<br>.1
2
5
)
<br> V 4 (0
<.> 125)
<br> 3
<.>
0
<br> 3
<.>
0
<br> 0
<.>
5
<br> 0
<.>
5
<br> V
<br>
<br> 2
<br> b
<br>
<br> (
<br> 1
<br> <.>
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> <.>
<br> 5
<br> /
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> <.>
<br> 5
<br> Sochorova 23,616 00 Brno
<br> LEGENDA :
<br> V 4 (0.25)
Verejna_vyhlaska_oznameni_o_zameru_Stanoveni_ulice_Kominske_louky_Brno_stavba.pdf (PDF 530.26 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0297564/2019 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0297564-2/2019/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimilj@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <,>
Komínské louky,při ulici Veslařská,stavba,Brno,změna dopravního značení <.>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Dopravní napojení lokality Komínské louky – I.etapa,Brno,při ulici Veslařská,stavba,Brno <,>
změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích <.>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),obdržel dne 16.07.2019 návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – při
<br> místní komunikaci II.třídy ( Zákos ),ulice Veslařská – novostavba,dopravní napojení lokality
<br> Komínské louky – I.etapa,Brno,v k.ú.Komín,Brno,podaný společností Brněnské komunikace
<br> a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,IČO: 60733098,formou výkresu č.07 <,>
<br> s názvem,<,> Dopravní napojení lokality Komínské louky – I.etapa,komunikace a chodník,situace
<br> dopravního značení‘‘,měřítko 1:500,formát 4x A4,datum 03/2018,zpracovaného společností Linio
<br> Plan s.r.o <.>,se sídlem Sochorova 23,616 00 Brno,s vyznačeným souhlasným vyjádřením s otiskem
<br> razítka a podpisem dotčeného orgánu – Policie České republ...

Načteno

edesky.cz/d/3718520

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz