« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské casu města Brno Brno - “ih Mariánské nám.1:4,617 00 Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> 25 -í]3- 2020 Odbor dopravy č—j.CIT-jl“ Act Žbl- _
<br> DOŠLO
<br> Příloha: SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0245074/2019 VYŘIZUJE: lng.Vlastimí|.Vosinek Brno 25.03.2020 C.J.: MMB/0245074-1/2019NOS TELJE-MAILZ 542 174 294/vosínekvlastimi|©brnocz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní komunikace III.třídy,křižovatka ulic Za mostem — Schwaigrova,Brno,změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Úřad městsšé částí města Brna Mariánské nárt-29% 018 e:;- Vyvěšeno dne: 25 _03_ 2320 “v R
<br> Sejmuto dne:
<br>,Úřad městské části města Brna Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přistup dne: 2 3 "03“ 215513 U**jáqci(é %ŽUM _ „iai “.v ;.„\ Dii' wu '
<br> Křižovatka ulic — Za mostem — Schwaigrova,Brno,změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — místní komunikace III.třídy,křižovatka ulic — Za mostem — Schwaígrova,Brno a související změny místní upravy provozu na pozemních komunikacích,Brno — střed,změna organizace dopravy,podaného žadatelem Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a 639 00 Brno,IČ: 60733098 a projednaněho s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno — město a Brno — venkov,podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona ...

Načteno

edesky.cz/d/3718517

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz