« Najít podobné dokumenty

Město Harrachov - Plán rozvoje Harrachova 2020-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Harrachov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plán rozvoje Harrachova 2020-2027
Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA Harrachov 2020 – 2027 Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376 2 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA Program rozvoje města schválilo v souladu s § 84,odst.2,písm.a),zákona č.128/2000 Sb <.>,v platném znění zastupitelstvo města Harrachov.Datum schválení: 19.12.2019 Číslo usnesení: 3/12 Text usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Program rozvoje města Harrachov na období 2020- 2027.Doplnění Programu rozvoje města Harrachova na období 2020 – 2027 Datum schválení: 11.03.2020 Číslo usnesení: 6/14 Text usnesení Zastupitelstvo města Harrachova schvaluje doplnění dokumentu „Program rozvoje města Harrachov 2020 – 2027.Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376 3 ÚVOD Program rozvoje města (dále jen „PRM“) je dlouhodobý programový dokument vytyčující záměry města na období 7 let.Jde tedy o dokument,který se neomezuje pouze na jedno volební období zastupitelstva města.Jedná se o komplexní programový dokument,který formuluje strategii rozvoje celého území města,včetně komunity a jejího fungování.Vzniká na základě styku s veřejností,soukromou sférou,občany,podnikateli,majiteli pozemků,odborníky,správou obce a státu.PRM usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím,co občané chtějí a tím,co je dosažitelné.Rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot.PRM je důležitým nástrojem k upevnění pozice v regionu a posílení její konkurenceschopnosti.Je podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování ve městě,ale i v regionu.Přispívá k tomu,aby město efektivně využívala finanční prostředky jak z vlastního rozpočtu,tak i z vypsaných dotačních titulů.Dokument umožní představitelům města koncepční plánování rozvoje města.PRM umožní obci: ❖ naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi města,❖ rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci,❖ koordinovat ak...

Načteno

edesky.cz/d/3718420

Meta

Nabídka zaměstnání   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Harrachov
02. 04. 2020
01. 04. 2020
01. 04. 2020
01. 04. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Harrachov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz