« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - VŘ-OSŽP-koordinovaná stanoviska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ-OSŽP-koordinovaná stanoviska
Město Mikulov Městský úřad
<br> OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení <.>
<br> Město Mikulov vyhlašuje dle zákona č.3120002 Sb.o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na funkci
<br> refer—antika odlloru stavebního a životního prostředí Městského Mill—OL
<br> Druh práce:
<br> Výkon administrativní agendy odboru,zpracováni koordinovaných závazných stanovisek
<br> Místo výkonu práce: Mikulov
<br> Platová třída odpovídající druhu práce: PT 9
<br> Předpokládané datum nástupu: 01.06.2020,případně dle dohody Doba trvání pracovního poměru: doba určitá — zástup za mateřskou a
<br> rodičovskou dovolenou
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
<br> Fyzická osoba.která je státním občanem ČR,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má vČR trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá kprávním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br> Požadavky:
<br>.střední vzdělání s maturitní zkouškou organizační a komunikační schopnosti,uživatelská znalost práce s PC,řidičský průkaz sk.B <.>
<br> praxe ve veřejné správě výhodou
<br> Náležitosti písemné přihlášky k výběrovému řízení:
<br>.jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
<br> datum a místo narození uchazeče <,>
<br> státní příslušnost uchazeče <,>
<br> místo trvalého pobytu uchazeče <,>
<br> číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana <,>
<br>.datum a podpis uchazeče <.>
<br>.<.>.<.>
<br> Výčet dokladů,které se připojí k písemné přihlášce:
<br>.strukturovaný životopis vlastnoručně podepsaný,ve kterém se mimo jiné uvedou údaje o všech dosavadních zaměstnáních,včetně uvedení zaměstnavatele,druhu vykonávané práce a období,dále údaje o odborných znalostech a dovednostech <,>
<br>.výpis evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný d...

Načteno

edesky.cz/d/3718262

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz