« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Doporučení MZČR, HZS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
kuří?
<br> '
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných
<br> prostředků Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů,ve kterých
<br> podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatření vsouvislosti sochranou před nákazou a šířením COVID-19.Zde je vbodech stručně shrnutí důležitých faktů:
<br> Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfíkujte ruce prostředky na bázi alkoholu.Nedotýkejte se očí,nosu a pusy <.>
<br> Pokud kýcháte nebo kašlete,vždy do jednorázového kapesníku,který následně zahoďte.Pokud kapesník nemáte,použijte aleSpoň rukáv <.>
<br> Pokud máte respirační obtíže,noste roušku a umyjte si ruce po každém jejím sundání.Dodržujte minimálnívzdálenost osob na veřejnosti,alespoň 1 m <.>
<br> Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí.Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob <.>
<br> Používání lékařských roušek je jistě jedno zdůležitých preventivních opatření,které pomáhá omezit šíření některých respiračních onemocnění,včetně COVID — 19.Přesto pouhé používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné.V případech,kdy je nošení roušky indikováno,musí být toto opatření kombinováno 5 dostatečnou hygienou a častým mytím rukou <.>
<br> Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí,proto nezapomínejte na hygienu rukou!
<br> Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou dostatečné,aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat.Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně neměli bezdůvodně používat lékařské roušky,anebo respirátory,ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem,například látkovými rouškami pro opakované použítí.Pokud budou lidé,kteří nemusí,nosit lékařské roušky a respirátory,existuje možnost,že jich nebude dost pro ty,kteří je opravdu potřebují <.>
<br> WHO doporučuje,aby lékařští pracovní...
bez názvu
m Wm WM“ ‘ anmm \meqmunvzarmanni
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Drhmna
nu,mm;
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> n 2 m1.5,Inva'x.mm <.>
mm“ mm mm mm
malauzm “ m
<br>
<br>
<br> mm mm
am «pm We
<br>
<br>
<br> “mm
m ‘ u.1 3 3“
<.> Mm:
Ham 5,<,> mum
mtnech,amass“ z
ham”,6
<br>
<br>
<br> FOTOGALER‘E
' Vei'vmflm mm“;-
led ms :0 9mm,“
<,> ms nu
‘ Maw“
HZS mm KALENDA‘R Am
<br>
<br>.<.> <,>
am <,>
<br> an? 3 EV:
<br>
<br>
<br> MVCR
<br> mm! mm
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace,rady a doporučení“.Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace,které jsou rozděleny do následujících kapitol:
<br> ( Všeobecné informace
<br> ( Psychosociální pomoc
<br> ( Mimořádná a krizová opatření
<br> ( Hygienická opatření
<br> ( Hasiči a koronavirus
<br> ( Jak na to? 
<br> Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz <.>

Načteno

edesky.cz/d/3717099

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz