« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Diakonie Broumov,sociální družstvo,vyhlašuje veřejnou sbírku
na podporu svozu použitého šatstva ze sbírek i sběrných kontejnerů <.>
Diakonie Broumov,sociální družstvo,v současné době boje proti koronaviru a s tím spojených nutných opatřeních vyhlášených vládou České republiky,nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost – má zavřená střediska a prodejny,nedostatek zaměstnanců <.>
Při běžné činnosti odvezeme měsíčně více jak 450.000 kg použitého šatstva - umíte si představit toto množství na skládkách? Za rok spolupracujeme s téměř 3 000 městy a obcemi v ČR.Jsme velice rádi,že se občané celé republiky naučili textil třídit a recyklovat <.>
Zaměstnáváme 10 řidičů,kteří zajišťují svozy darovaného materiálu téměř po celé České republice.Každý řidič má své pravidelné trasy,které se mění pouze tím,že se další obec,město či soukromá osoba přihlásí ke sbírce ošacení.Spojuje nás nejen láska k bližnímu,ale i aktivity ve prospěch nás všech.Protože co si budeme povídat,ochrana životního prostředí touto formou recyklace textilu pomáhá nám všem !
Prosíme - pomozte nám <,>
abychom se mohli i nadále věnovat prospěšné činnosti !
a přispějte finanční částkou na každodenní výdaje - na svoz použitého šatstva,rozvoz materiální pomoci občanům,zakoupení PHM,na opravy a obnovu vozového parku,opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo,a to na účet
České spořitelny,číslo účtu: 50016-1302698349/0800 <.>
Věříme,že solidarita Vás všech nám dovolí i nadále provozovat naši činnost a že s Vaší podporou dokážeme překlenout toto nelehké období <.>
Všem dárcům předem srdečně děkujeme za jakýkoliv finanční dar !
<br>
<br>
<br>
<br> ‘.n
1
«1‘3“
J
<br>
<br>
<br>
<.> F I ‘I‘CO I; [1,<.>.anmum“ :'.‘ O ” p
w '.fl
Zde k nahlédnutí
C9 Diakonie Broumov <,>
<br> sociální družstvo
<br> Broumov 17.3.2020
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> dovoluji si oslovit Vás jménem všech zaměstnanců Diakonie Broumov,sociální družstvo.Není jim lhostejná situace,do které se firma,pro kterou pracují,dostala.Práce pro družstvo je pro ně z velké části srdeční záležitost <.>
<br> Diakonie Broumov patří už 26 let mezi úspěšné firmy účelně nakládající s textilním „odpadem“,který umí jako jedna z mála firem smysluplně znovu využít <.>
<br> Naše sociální družstvo se snaží po celou dobu být Vaší „prodlouženou rukou" k uskutečnění dobrých skutků <.>
<br> Vzhledem ksituaci s šířením nákazy koronavirem v naší republice jsme z důvodu ochrany Vašich občanů,našich zaměstnanců,veřejnosti a také z důvodu dodržení všech nařízení vlády byli nuceni uzavřít obchůdky a výdejní střediska ( a přišli tak o zdroj příjmů),z Polska se k nám nedostanou zaměstnanci třídění <.>
<br> Tím se dostalo naše sociální družstvo do kritické situace,neboť přišlo o podstatnou část příjmů.Nebudeme tak moci dostát svým závazkům a máme obavy z postupné likvidace naší firmy <.>
<br> Samozřejmě byla v organizaci přijata úsporná opatření,ale XXX ta nemohou nahradit takto enormní výpadek příjmů <.>
<br> Kritická situace by se dotkla nejen zaměstnanců,ale i osob bez přístřeší,které jsou v současné době ubytované v naší azylové ubytovně <.>
<br> Většinou jste naši dlouholeti podporovatelé,proto se na Vás obracíme vtéto mimořádné situaci sprosbou o finanční výpomoc,směřovanou kzajištěni financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily,tedy kzajištěni vývozu kontejnerů a odvozu sbírek <.>
<br> Budeme vděční zajakýkoliv hotovostní přispěvek.Podpořte,prosim,vyhlášenou veřejnou sbírku,jejíž leták spolu s uvedeným čislem účtu 50016-1302698349/0800 máte v příloze <.>
<br> S pozdravem
<br> Název a adresa sociálního družstva Bankovní spojeni \ Diakonie Broumov,sociální družstvo KB a.s <.>,(Broumov) Česká Spořitelna,a.s.(Broumov) i Huso...

Načteno

edesky.cz/d/3716897

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz