« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Prohlášení o pitné vodě ČEVAK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prohlášení o pitné vodě ČEVAK
ČEVAK
<br> Společnost ČEVAK a.s.jako provozovatel vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVlD-19.Na základě informací Světové zdravotnické organizace,Státního Zdravotního ústavu,hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit,že pitná voda dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat bez jakýchkoliv omezení <.>
<br> S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě odpadní je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická opatření a minimalizovat možnost _Iidskěho kontaktu s odpadní vodou.To se týká i našich zaměstnanců,kteří omezí činnosti prováděné na kanalizacích a čistírnách odpadních vod na nezbytně minimum <.>
<br> Rozhodli jsme se současně,při respektování nařízení a doporučení.vlády České republiky,přijmout opatření minimalizující kontakt našich zaměstnanců s- třetími osobami i navzájem.Z tohOto'důVOdu je doobjektů společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám,výrazně omezena je činnostzákaznických center,přerušena je možnost hotovostních plateb na pokladnách.Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště.Podrobnější informace jsou uvedeny na našich webových stránkách <.>
<br> Sohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky,aby řešili pouze neodkladne záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečně dodávky pitné vody a bezproblémově odvádění odpadních vod i v následujícím období.'
<br> Dne 16.3.2020
<br> VedeníspolečnostiČEVAK a.s._.'

Načteno

edesky.cz/d/3715637

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz