« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Jičín - Usnesení vlády ČR - ošetřovné pro OSVČ , podmínky pro cizince

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 42 Rozeslána dne 19.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 109.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 110.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 111.Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18.března 2020 č.249,o přijetí krizového opatření <,>
vyhlášeného pod č.108/2020 Sb <.>
<br> 112.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 109
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 19.března 2020 č.262
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 6 odst.2 písm.g) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Vláda
<br> I.schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné;
<br> II.ukládá
<br> 1.místopředsedovi vlády,ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy poskytovat finanční příspěvek
na ošetřovné pro OSVČ podle bodu I.tohoto usnesení,pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný
kompenzační příspěvek žádná jiná osoba <,>
<br> 2.obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ podle
bodu I.tohoto usnesení a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu;
<br> III.zmocňuje místopředsedu vlády,ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ke změnám podmí-
nek,doby realizace a výše finančního příspěvku uvedeného v bodě I.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
<br> místopředseda vlády,ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy <,>
obecní živnostenské úřady
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babi...

Načteno

edesky.cz/d/3712358


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Starý Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz