« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Likvidace infekčního odpadu - stanovisko Rumpold, SZÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Vážený pane starosto,vážená paní starostko,Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu a Ministerstva životního prostředí si Vás dovolujeme upozornit na nutnou spolupráci k omezení rizik při nakládání s infekčním a potenciálně infekčním odpadem z karantény osob: Veškerý odpad (včetně roušek,respirátorů,jednorázových kapesníků apod.) od osoby v karanténě,u které nebylo prokázáno onemocnění COVID-19,by měl být uložen v plastovém pytli na odpady o minimální tloušťce 0,2mm (u tenčích pytlů je potřeba tyto obaly zdvojit).Plastový pytel by měl být pevně zavázán a uložen do nádoby na směsný komunální odpad – neodkládat zavázané pytle vedle nádob na komunální odpad aby s nimi nemuseli pracovníci svozu manipulovat samostatně a vystavovat se tak riziku nákazy.Dále v žádném případě neodkládat papírové jednorázové kapesníky nebo roušky do kontejnerů na separovaný odpad jako je papír nebo plasty.V případě odpadů od osob s potvrzenou nákazou COVID-19 se postupuje obdobně.Infikované odpady ukládat do XXXXXXX (nebo zdvojených) pytlů na odpady.Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností a orgány ochrany zdraví (KHS) stanovit způsob popř.místo,kam takový odpad ukládat,jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky,kteří nakládají s odpady,ale i s ohledem na ostatní občany (např.u společných nádob u bytových domů).Ukládání odpadu do sběrné nádoby,svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.Zajištění dodržování výše uvedených doporučení je důležité pro minimalizaci rizika infekce pro pracovníky svozu.V opačném případě může dojít k výraznému omezení schopnosti naší společnosti zajistit řádně svoz směsného komunálního odpadu se všemi důsledky pro obec a Vaše občany.Děkujeme za pochopení S pozdravem XXXXXX XXXXXX – jednatel společnosti XXXX XXXXX – jednatel společnosti RUMPOLD XX – Vodňany s.r.o.Státní zdravotní ústav Šrobárova 49/48 Tel: +420 267 081 111 E-m...

Načteno

edesky.cz/d/3712134


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz