« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Hasičský záchranný sbor ČR - Bezpečnostní desatero

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Měli byste si uvědomit,že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním <,>
<br> dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO <.>
<br> POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky,zapalovače,vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru <.>
<br> VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru,vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji <.>
<br> UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu,uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné <.>
<br> KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení <.>
<br> UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte,že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny <.>
<br> BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO
<br> ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce <.>
<br> HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený XXXXXX XXXXXX,spo-
ráku,krbu a zvyšte opatrnost při vaření <.>
<br> POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste <.>
<br> KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest <.>
<br> TOPTE,JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky,popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby <.>
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 6 <.>
<br> 7 <.>
<br> 8 <.>
<br> 9 <.>
<br> 10 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br>
<br> oslovujeme Vás touto cestou proto <,>
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech,které mají
tragické následky.Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách,kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny <.>
<br> Vážení obyvatelé
rodinných domů,bytů <,>
<br> 1607
<br> CHRAŇTE
<br> domov i sebe
<br> © MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
<br> České republiky
<br>
2019-08-21T07:09:19+0000
Not spec...

Načteno

edesky.cz/d/3710216

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz