« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Opakované veřejné projednání Územního plánu Bukovany dne 25.3.2020 v 18:00 je zrušeno.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mx-3110n-20200221-081230.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR DOPRAVY Á ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br> Hynaisova 34/ 10,779 00 Olomouc
<br> Spisový znak — 326.1,skartační znak/skart.lhůta — M10
<br> Č.j.SMOL/044623/2020/ODURfUUP/Nav V Olomouci 13.02.2020 Spisová značka: S-SMOL/181331/2016/OKR
<br> Uvádějte vždy v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: lng.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,dveře č.X.XX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: kristynanavratilova©olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXX XXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznamující konání opakovaného veřejného projednání návrhu
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVANY
<br> Magistrát města Olomouce,jako orgán územního plánování,podle ustš 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon ),který v souladu s ust © 6 odst.1 písm.0) stavebního zákona pořizuje na žádost Obce Územní plán Bukovany,oznamuje v souladu s ust.š 52 stavebního zákona a ve smyslu ust.5
<br> 172 zákona o.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Bukovany s výkladem projektanta
<br> dne 25.3.2020 v 18:00 hodin <,>
<br> v prostoru Rodinného centra Bukovany,Bukovany 57 <.>
<br> K veřejnému nahlédnutí je upravený návrh Územního plánu Bukovany vystaven od 21.2.2020 do 1.4.2020
<br> na Úřadu Obce Bukovany,Bukovany 57,779 00 Olomouc 9,a na Magistrátu města Olomouce,odboru dopravy a územního rozvoje,Hynaisova 10,Olomouc <.>
<br> Návrh je po uvedenou dobu rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://WWW.olomouc.eufO-meste/uzemni-planovani/orp-Olomouc/proiednani-upd <.>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tO je do 1.4.2020,může každý uplatnit k upraveným částem připomínky.V téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupci veřejnosti uplatnit námitky proti upraveným částem návrhu,ve kterých musí uvést jejich Odůvodnění,údaje...

Načteno

edesky.cz/d/3709577

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz