« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - STREICHER, spol. s r.o. Plzeň - ZU - uzavírka Jiráskovo nám,Houškova,Kyjevská - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_Jiraskovo_namesti.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 23.03.2020
<br> Sp.zn.: UMO2/03695/20/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/05525/20 Vypraveno dne: 23.03.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické STREICHER,spol.s r.o.Plzeň,IČ 147 06 768,se
<br> sídlem Plzeňská 565,332 09 Štěnovice zastoupené na základě pověření Dominikem
<br> Pokorným,datum narození 29.03.1999,bytem Akátová 312,332 09 Štěnovice,ze dne
<br> 24.02.2020,vydává z důvodu provádění stavebních prací spočívajících v rekonstrukci
<br> plynovodu na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místních komunikacích od 24.03.2020 do
<br> 31.07.2020 <.>
<br>
<br>
<br> Etapa I.- 1 fáze výstavby
<br> na místní komunikaci III.třídy C2914 náměstí Generála Píky,v Plzni
<br> - vyblokování 1 parkovacího stání v kolmém parkovacím zálivu – první stání ve směru
od ulice Lužická
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C2710 Lužická,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku od ulice náměstí Generála Píky po objekt
Lužická 1662/23
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu Lužická 1662/23 po ulici
Jablonského
<br>
<br> Etapa I.- 2 fáze výstavby
<br> na místní komunikaci III.třídy C2710 Lužická,v Plzni
<br> - vyblokování parkova...

Načteno

edesky.cz/d/3709031

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz