« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení Rady města ze dne 16.03.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z Rady města ze dne 16.3.2020
<br> Usnesení č.60/2020 Rada města s c h v a l u j e program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.61/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí od firmy E.ON Distribuce,a.s.— F.A.Gerstnera 2151/6 — České Budějovice 7,370 01 České Budějovice.Předmětem smlouvy je závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatelé pro odběr elektřiny.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.62/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e žádost o dotaci od firmy Domov Žlutý Petrklíč,zs <.>,Nestanice — Lomec 63,389 01 Libějovice.Poskytne se dotace ve výši 3.000,—- Kč.Dotace bude poskytnuta bez povinnosti vypořádání a bude použita by byla použita na provoz týdenního stacionáře pro osoby s těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věkové kategorii od 15 — 64 let <.>
<br> Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.63/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,-— Kč od Svazu postižených civilizačními chorobami vČR,o.s.ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BAVOROV.Žádost se týká zajištění výroční členské schůze.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.64/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d 0 m í žádost pana *****,bytem *****,který žádá o odprodej pozemku parc.č.1158/102 k.ú.Bavorov o výměře 377 m2.Vzhledem ktomu,že se jedná dle platného územního plánu o veřejnou zeleň,Rada města nedoporučuje realizovat prodej <.>
<br> Usnesení č.65/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e rozpočtová opatření poř.č.č.37 — 55.Příjmy: zvýšení 12.700,-- Kč,snížení 0,-- Kč a výdaje: zvýšení 1.812.000,-— Kč,snížení 16.000,-- Kč a financování — změna celkem 1.783.300,-- Kč.Rozpočtové opatření bude zveřejněno vsouladu snovelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Usnesení č.66/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e dodavatele s nejn...
Obsah vyvěšení
Usnesení z Rady města ze dne 16.3.2020
<br> Usnesení č.60/2020 Rada města s c h v a l u j e program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.61/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí od firmy E.ON Distribuce,a.s.— F.A.Gerstnera 2151/6 — České Budějovice 7,370 01 České Budějovice.Předmětem smlouvy je závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatelé pro odběr elektřiny.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.62/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e žádost o dotaci od firmy Domov Žlutý Petrklíč,zs <.>,Nestanice — Lomec 63,389 01 Libějovice.Poskytne se dotace ve výši 3.000,—- Kč.Dotace bude poskytnuta bez povinnosti vypořádání a bude použita by byla použita na provoz týdenního stacionáře pro osoby s těžkým mentálním a kombinovaným postižením ve věkové kategorii od 15 — 64 let <.>
<br> Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.63/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 4.000,-— Kč od Svazu postižených civilizačními chorobami vČR,o.s.ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BAVOROV.Žádost se týká zajištění výroční členské schůze.Starostu města pověřuje podpisem smlouvy <.>
<br> Usnesení č.64/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d 0 m í žádost pana *****,bytem *****,který žádá o odprodej pozemku parc.č.1158/102 k.ú.Bavorov o výměře 377 m2.Vzhledem ktomu,že se jedná dle platného územního plánu o veřejnou zeleň,Rada města nedoporučuje realizovat prodej <.>
<br> Usnesení č.65/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e rozpočtová opatření poř.č.č.37 — 55.Příjmy: zvýšení 12.700,-- Kč,snížení 0,-- Kč a výdaje: zvýšení 1.812.000,-— Kč,snížení 16.000,-- Kč a financování — změna celkem 1.783.300,-- Kč.Rozpočtové opatření bude zveřejněno vsouladu snovelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Usnesení č.66/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e dodavatele s nejn...

Načteno

edesky.cz/d/3708904

Meta

Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Prodej   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz