« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Mimořádné opatření MZDR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření MZDR
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> „< <.>
<br> Praha 19.března 2020 ' č.j.: MZDR12501/2020-3/MIN/KAN
<br> |illlllilHIllilllillilliillilliIliliillililliillllIiilllililiilliilll
<br> MZDRX01 9JVWK
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní ůřadpříslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.- 258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákonac ".258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádně opatření ».-< »
<br> Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,: ' hygienického _ zboží,kosmetiky a jiného drogistického Zboží,“ v čase __ mezi 7: 00 hod.— až 9: 00 hod <.>,_ a to s výjimkou osob starších 65 let věku,včetně zajištění nezbytného doprovodu,osob,které jsou držiteli průkazu ZTPIP,starší 50 let,včetně zajištění nezbytného doprovodu; zaměštnancůnebof'fosob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru <.>
<br> Toto mimořádně opatřenínabyvá účinnosti dnem 20.í'března 2020.<.> “ - * '
<br> „ ni.“ Ruší se mimořádně opatření“ ze dne 18.března 2020,č.j.MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN <.>
<br> Str.122
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické.situace ve výskytu onemocnění COVID—19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS- CoV-2 v České republice <.>
<br> S ohledem na fakt,že obzvla'ště zranitelnou skupinou,kterou ohrožuje onemocnění COVID- 19,jsou senioři a zdravotně postižené osoby,vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup za'kladního zboží (potraviny,drogistické zboži).Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS- CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let <.>
<br> Mgr.et Mgr.X...

Načteno

edesky.cz/d/3706049

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz