« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Mimořádné opatření MZDR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření MZDR
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> „< <.>
<br> Praha 19.března 2020 ' č.j.: MZDR12501/2020-3/MIN/KAN
<br> |illlllilHIllilllillilliillilliIliliillililliillllIiilllililiilliilll
<br> MZDRX01 9JVWK
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní ůřadpříslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.- 258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákonac ".258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID- 19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádně opatření ».-< »
<br> Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin,: ' hygienického _ zboží,kosmetiky a jiného drogistického Zboží,“ v čase __ mezi 7: 00 hod.— až 9: 00 hod <.>,_ a to s výjimkou osob starších 65 let věku,včetně zajištění nezbytného doprovodu,osob,které jsou držiteli průkazu ZTPIP,starší 50 let,včetně zajištění nezbytného doprovodu; zaměštnancůnebof'fosob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru <.>
<br> Toto mimořádně opatřenínabyvá účinnosti dnem 20.í'března 2020.<.> “ - * '
<br> „ ni.“ Ruší se mimořádně opatření“ ze dne 18.března 2020,č.j.MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN <.>
<br> Str.122
<br> Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické.situace ve výskytu onemocnění COVID—19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS- CoV-2 v České republice <.>
<br> S ohledem na fakt,že obzvla'ště zranitelnou skupinou,kterou ohrožuje onemocnění COVID- 19,jsou senioři a zdravotně postižené osoby,vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup za'kladního zboží (potraviny,drogistické zboži).Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS- CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let <.>
<br> Mgr.et Mgr.X...

Načteno

edesky.cz/d/3706049

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Řípec
02. 07. 2020
22. 06. 2020
18. 06. 2020
18. 06. 2020
16. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz