« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Mimořádná opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádná opatření
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 19.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX019JVWK*
MZDRX019JVWK
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin <,>
hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží,v čase mezi
7: 00 hod.– až 9: 00 hod <.>,a to s výjimkou osob starších 65 let věku,včetně zajištění
nezbytného doprovodu,osob,které jsou držiteli průkazu ZTP/P,starší 50 let,včetně
zajištění nezbytného doprovodu,zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele
prodejny nebo osob v obdobném poměru <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20.března 2020 <.>
<br>
<br>
<br> III <.>
<br> Ruší se mimořádné opatření ze dne 18.března 2020,č.j.MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Str.2 z 2
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-
CoV-2 v České republice <.>
<br> S ohledem na fakt,že obzvláště zranitelnou skupinou,kterou ohrožuje onemocnění COVID-
19,jsou senioři a zdravotně postižené osoby,vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup
základního zboží (potraviny,drogistické zboží).Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-
CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3704041

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz