« Najít podobné dokumenty

Obec Nekvasovy - Zápis do 1. tříd ZŠ Nepomuk (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nekvasovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFO+k+zápisu+2020-2021.doc [0,03 MB]
INFO k zápisu do 1.třídy šk.roku 2020-2021
<br> Zápis do Základní školy Nepomuk,okres Plzeň – jih se uskuteční v termínu
od středy 1.XXXXX do středy XX.dubna XXXX <.>
Z informací MŠMT uvedených níže se zápisu budoucí prvňáčci osobně nezúčastní.Prosíme zákonné zástupce,aby se řídili pokyny MŠMT a preferovali bezkontaktní zápis ( viz body1.+ 2.+3.) <.>
Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole <.>
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,je možné podání (tj.žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
<br> 1.do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) <,>
<br> 2.e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) <,>
<br> 3.poštou - doporučujeme
4.osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak,aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.V době nouzového stavu bude možné doklady k zápisu do školy doručit osobně pouze po telefonické domluvě v pracovní době pondělí a středa od 8.00 do 11.00
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např.e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,telefaxem apod.),je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů <.>
<br> Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst.2 školského zákona,kterými jsou:
<br> · jméno a příjmení...

Načteno

edesky.cz/d/3697922

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nekvasovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz