« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Opatření ICOM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření ICOM
Nové opatf‘eni ICOBI transport a.proti iil‘eni koronavil'u
Véieni cesmjici <.>
<br> z dfivodu prevemivnich opatieni kvfili zpomaleni éifem’ koronavim se zpiisfiuji
hygienické opafieni pm cesl’ujici uésledujicim zpilsohem.0d 18.3‘ 2020 plati
za’lkaz vsmnu do alllobusl‘l bez odu’anvobliéviv l0ll§k0lL Za rou§ku lze
povaiovat i Eélek.Sélu éi podobnou ochmnu proti Sifeui nékazy vzdu§nou
ceswu.Rouéka musi by: pevné pi‘ichycena k obliCeji <.>
<br> ZéIovefl z diwodu zamezem' pfenosu uékazy koronavim /SARS CoV—ZL siieni
nemoci COVID-19 a v za’jmu zachovémi dopravni obslu'znosti neobsazujte‘
prosim.prvui m i‘adv setladel za muffin <.>
<br> Dékujeme za pochopeni a Zn dodriovéui uaflzenych pravidel <.>

Načteno

edesky.cz/d/3696960

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
21. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz