« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Rozpočet obce Lesná na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Lesná na rok 2020
Obec Lesná,IČO: 00378020
<br> Rozpočet na rok 2020 (v Kč) - příjmy
XXXX XXX Text Rozpočet XXXX
<br> XXXX XXXX Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 330 000,00
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 10 000,00
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 30 000,00
0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 300 000,00
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 82 700,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 620 000,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 55 000,00
0000 1361 Správní poplatky 200,00
0000 1381 Daň z hazardních her 8 000,00
0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě z výh.hr.přístrojů 100,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 140 000,00
0000 4112 NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 68 100,00
0000 4116 Ost.NI př.transfer.ze státního rozp.15 000,00
<br> Součet za Para 0000 1 659 100,00
1019 2131 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj/Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00
<br> Součet za Para 1019 7 000,00
1032 2111 Podpora ostatních produkčních činností/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 247 600,00
<br> Součet za Para 1032 247 600,00
3399 2111 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00
3399 2132 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí 1 000,00
3399 2324 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 100,00
<br> Součet za Para 3399 7 100,00
3421 2132 Využití volného času dětí a mládeže/Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí 2 000,00
<br> Součet za Para 3421 2 000,003723 2321 Sběr a odvoz ostatních odpadů/Přijaté neinvestiční dary 0,00
6310 2141 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací/Příjmy z úroků 1 000,00
<br> Součet za Para 6310 1 000,00
<br>
<br> Rozpočet na rok 2020 (v Kč) - výdaje
XXXX XXX Text Rozpočet XXXX
<br> XXXX XXXX Pěstební činnost/Nákup ostatních služeb 40 000,00
Součet za Para 1031 40 000,00
<br> 1032 5169 Podpora ostatních produkčních činností/Nákup ostatních služeb 40 000,00
Součet za Para 1032 40 000,00
<br> 1036 5169 Sp...

Načteno

edesky.cz/d/3696951

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz